Harmonogram dostawy wody zdatnej do spożycia dla mieszkańców miejscowości:

Stare Drzewce, Małe Drzewce, Nowe Drzewce,Gola i Zamysłów.

W związku z komunikatem nr 6 PPIS w Nowej Soli dostawy wody do wyżej wymienionych miejscowości

odbywać się będą wg poniższego harmonogramu.