W dniu 3 maja 2019 r. w Szlichtyngowie odbyły się obchody z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Szlichtyngowie Mszą św. celebrowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Proboszcza Jana Sobolewskiego. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na rynek, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów. W uroczystości udział wzięli: Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus, Starostwa Powiatu Wschowskiego Andrzej Bielawski, Przewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa Henryk Baraniak wraz z radnymi, sołtysi, strażacy, przedstawiciele szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Po oficjalnym powitaniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szlichtyngowej  Henryk Baraniak, sołtys wsi Jędrzychowice Grzegorz Wiliński, Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP druh Zenon Chrząstowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Szlichtyngowie Paweł Ciesielski. W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożył Starosta Powiatu Wschowskiego Andrzej Bielawski wraz z radną powiatowa Haliną Szuman. Następne wiązanki złożyły delegacje: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, Związek Strzelecki Strzelec OSW JS 4047 Wschowa oraz 31 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowie. Harcerze pełnili wartę honorową przy naszym obelisku. Podczas uroczystości,  plutonowy Związku Strzeleckiego „Strzelec” Arkadiusz Rolla, wręczył dwa awanse członkom organizacji „Strzelec”. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy zwracając się do Mieszkańców podkreśliła wagę Małych Ojczyzn, kultywowania lokalnych tradycji i pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych.  Po części patriotycznej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach przygotowani przez p. Martę Krawczyk, p. Monikę Wardecką i p. Jarka Szwarc, zaprezentowali program słowno – muzyczny związany ściśle z obchodami Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Część artystyczną zakończył występ dzieci z najmłodszych klas, które zatańczyły poloneza.

GALERIA