W dniu 6.05.2019 r w Szlichtyngowie odbyła się uroczystość z okazji przekazania nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kościele Parafialnym w Szlichtyngowie odprawioną przez ks. Proboszcza Jana Sobolewskiego w intencji strażaków. W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska, Poseł na Sejm RP Pan Marek Ast, Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus, Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Mariusz Herbut, Komendant Powiatowej Policji we Wschowie insp. Tomasz Kłosowski, Przewodniczący rady Miejskiej Pan Henryk Baraniak wraz z radnymi, strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy Szlichtyngowa oraz mieszkańcy.
Po Mszy św. Wszyscy obecni przemaszerowali na Rynek w Szlichtyngowie, na którym odbyły się uroczystości związane z przekazaniem wozu strażackiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi powitano przybyłych gości.
Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak odczytał akt przekazania samochodu strażackiego marki KAMAZ dla OSP Wyszanów. Natomiast Minister Elżbieta Rafalska, Poseł na Sejm RP Marek Ast, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak dokonali formalnego przekazania samochodu wręczając Prezesowi OSP Wyszanów druhowi Markowi Łukaszewiczowi oraz kierowcy druhowi Zbigniewowi Kuczkowiakowi klucze do samochodu, dowód rejestracyjny i akt przekazania.
Ksiądz Proboszcz Jan Sobolewski poświęcił nowy wóz strażacki a uroczystego rozwinięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele MDP Szlichtyngowa – Agata Borowska i Franciszek Kuczkowiak, który wygrał konkurs na imię dla samochodu, oraz zasłużeni strażacy z jednostki OSP Wszanów dh Jan Ramboliński i dh Zygmunt Binkowski. Matka chrzestna, którą została Pani Wioletta Adamczyk - sołtys wsi Wyszanów, ochrzciła samochód imieniem MarJan.
Następnie strażakom ochotnikom wręczono odznaczenia. Strażacy z OSP Wyszanów wręczyli podziękowania i symboliczne bukiety kwiatów osobom zaangażowanym w pozyskanie tego nowoczesnego samochodu.
Przemówienia wygłosili: Minister Elżbieta Rafalska, Poseł na Sejm RP Marek Ast, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.
- „Ten samochód ratowniczo- gaśniczy ma być pomocny w walce z żywiołem, który wszystko trawi. To bezpieczeństwo, kiedy istnieje zagrożenie jest najważniejsze, bardzo dziękuję za tą ofiarną służbę pełną poświęcenia” podkreślała w swej wypowiedzi Pani Minister Elżbieta Rafalska.
Wojewoda Władysław Dajczak w swoim wystąpieniu powiedział - „Żyjemy w takim świecie, gdzie poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb dzisiejszego człowieka. Przy okazji tego święta chcę podziękować i wyrazić wielki szacunek za to jak bardzo wspieracie Państwową Straż Pożarną, jak bardzo mocno przyczyniacie się aby lubuszanie czuli się bezpiecznie. To jest wielka Wasza zasługa”.
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus podziękowała strażakom za ich służbę na rzecz Mieszkańców: „Dzisiejszy dzień jest też okazją, aby podziękować Wam Drogie druhny i drodzy druhowie, drodzy strażacy za Waszą bezinteresowną służbę mieszkańcom Miasta i Gminy Szlichtyngowa, która wymaga wielkiego poświęcenia odwagi oraz gotowości narażania własnego życia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękuję Wam za Wasze poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia i mienia podczas akcji gaszenia pożarów i za Wasze zaangażowanie, gdy podczas zakończonej akcji bezinteresownie pomagacie mieszkańcom zabezpieczyć ich dobytek”.
Po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach wykonano pamiątkowe zdjęcia. Dla mieszkańców i zaproszonych gości przygotowany był ciepły posiłek w formie strażackiej grochówki.
Strażacy z jednostki OSP Wyszanów otrzymali nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki KAMAZ GBA 3,5/30 z napędem 4x4 i kabina załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną. Auto posiada zbiornik wodny i środka pianotwórczego odpowiednio 3500 i 350 litrów, do podawania wody wykorzystana została autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności 3200 dm3/min.
Koszt zakupu średniego samochodu wyniósł 781 050,00 zł, w tym:
• 380 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
• 235 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
• 166 050,00 zł dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

GALERIA