W dniu 10 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów kadencji 2019 - 2023 z przedstawicielami samorządu - Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz pracownikami Urzędu.
Rozpoczynając spotkanie Burmistrz pogratulowała przedstawicielom 9 sołectw, którzy wybrani zostali na sołtysów i przez najbliższe cztery lata będą reprezentantami swoich wsi.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa Henrykiem Baraniakiem wręczyli dla sołtysów listy gratulacyjne z okazji wyboru oraz złożyli życzenia skutecznych działań na rzecz swoich lokalnych społeczności oraz całej gminy oraz satysfakcji z wypełniania zaszczytnych obowiązków społecznych.
W dalszej części spotkania omówiono zasady poboru podatków i opłat lokalnych oraz uchwalania i realizacji funduszu sołeckiego. Ustalono także, że Dożynki Powiatowo-Gminne, których gospodarzem w tym roku będzie gmina Szlichtyngowa, odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 roku
i zorganizowane zostaną w sołectwie Jędrzychowice.
Przypomnijmy, iż w sołectwach gminy Szlichtyngowa sołtysami zostali wybrani:
- Marian Porębski - Sołtys Dryżyny,
- Magdalena Bielewicz – Sołtys Goli,
- Franciszek Kichman – Sołtys Górczyny,
- Grzegorz Wiliński – Sołtys Jędrzychowic,
- Brygida Piwowar – Sołtys Kowalewa,
- Andrzej Kromoliński – Sołtys Nowych i Małych Drzewiec,
- Agnieszka Marciniak – Sołtys Starych Drzewiec,
- Wioleta Adamczyk – Sołtys Wyszanowa,
- Wioletta Jakubiak – Sołtys Zamysłowa.

GALERIA