Drukuj

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach została zakwalifikowana do projektu „Zaprogramuj misję na Marsa” współfinansowanego przez UE ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa.
Projekt rozpocznie się od września 2019 r. W ramach projektu bezpłatnie zostaną przeprowadzone szkolenia z programowania dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów klas I-III z nauki programowania. Wykorzystany sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność szkoły. Szkoła za udział w projekcie otrzyma: