Dnia 17 maja 2019 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 roku (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od dnia 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

Zgodnie z nowymi zasadami, na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do dnia 30 września 2019 r., składają od dnia 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Obowiązujący od 1 lipca 2019 r. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej:
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00