W dniu 4 czerwca 2019 r. na boisku sportowym w Szlichtyngowej odbył się Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. W tym roku uczczono w ten sposób - na sportowo - 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu RP, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Pierwszym biegiem była sztafeta szkół podstawowych. Po dwoje uczniów (dziewczynka i chłopiec) z klas IV-VIII rywalizowało o laur dla swojej szkoły. Pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, wyprzedzając uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.
Następnie rozegrano biegi indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych od klasy I do klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Szlichtyngowa oraz UKS „Szlichtyngowianka”.
Na zakończenie uroczystości wszyscy razem: uczniowie, nauczyciele i zgromadzona publiczność odśpiewali wspólnie hymn Polski.

GALERIA