Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że „monitoring suszy” prowadzony przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w czwartym okresie raportowania (od 21.04.2019 r. – 20.06.2019 r.) wykazał zagrożenie wystąpienia suszy na terenie Gminy Szlichtyngowa.

W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych w terminie do 12 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pok. nr 11 (I piętro).

Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj.:
- zboża ozime,
- zboża jare,
- kukurydza na ziarno,
- kukurydza na kiszonkę,
- rzepak i rzepik,
- krzewy owocowe
- truskawki,
- rośliny strączkowe.

Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw na dzień dzisiejszy zgodnie z raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.
We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody, jak i te, w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

UWAGA!
Wniosek o szacowanie strat należy potwierdzić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 6.
Wnioski nie potwierdzone nie będą przyjmowane.

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Druki:
- Wniosek o szacowanie strat spowodowanych suszą wraz z klauzula informacyjna RODO.

Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej gminy: www.szlichtyngowa.pl, u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy – I piętro, pokój nr 11.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/
Jolanta Wielgus