Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że uczniowie mieszkający na terenie gminy Szlichtyngowa, odnoszący sukcesy w nauce, mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium będzie przyznane uczniowi, który uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen:
- uczeń szkoły podstawowej: 5.6
- uczeń gimnazjum: 5.4
- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej: 5.2
Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Wzór wniosku do pobrania.