Od miesiąca maja br. w Klubie Senior+ prowadzone są zajęcia kinezyterapii (gimnastyka lecznicza) oraz ćwiczenia ruchowe dla seniorów. Zajęcia prowadzone są cyklicznie raz w tygodniu przez animatora ruchu Panią Natalię.
Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu.
Prowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

GALERIA