Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w V okresie raportowania monitoringu suszy prowadzonym IUNG w Puławach dodatkowo zostały ujęte niżej wymienione uprawy zagrożone suszą:
- tytoń,
- warzywa gruntowe,
- drzewa owocowe.
Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Zgodnie z IV i V okresem raportowania szacowane będą szkody w uprawach wskazane w monitoringu suszy tj.
- zboża ozime,
- zboża jare,
- kukurydza na ziarno,
- kukurydza na kiszonkę
- rzepak i rzepik
- krzewy owocowe,
- truskawki,
- rośliny strączkowe,
- tytoń,
- warzywa gruntowe,
- drzewa owocowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach do 12 lipca 2019 r.

Wzór wniosku do pobrania <--------------------