Drukuj

Piękny jubileusz stu dwóch lat życia obchodził najstarszy mieszkaniec Gminy Szlichtyngowa Pan Ferdynand Jardel z Goli.

Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa p. Jolanta Wielgus oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Danuta Pakuła odwiedziły Dostojnego Jubilata wręczając symboliczny bukiet kwiatów wraz z listem gratulacyjnym oraz słodkim upominkiem.

W imieniu samorządu Szlichtyngowy, Szanownemu Jubilatowi złożono serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze: ciągłego zdrowia, szczęścia i radości każdego dnia oraz ludzkiej życzliwości.