Drukuj

Dnia 1 lipca 2019 r. wybrano wykonawcę zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r.”

Wykonawcą zadania jest firma: EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia to 8 262,00 zł brutto. Przewidywana ilość azbestu do usunięcia to ok. 17,00 Mg. Termin zakończenia realizacji zadania – 31 sierpnia 2019 r.

Zadanie jest realizowane w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w 2019 r. Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe dzięki uzyskaniu zapewnienia przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z 6 czerwca 2019 r., znak: WEI-EI-AK-070-33/19, o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantującej wypłatę do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę na realizację zadania.

Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 8 nieruchomości.

Prace będą polegały na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Szlichtyngowa;
2) zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Szlichtyngowa – bez demontażu.