W dniu 02.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach oraz przekazano plac budowy. Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Wartość zadania wynosi: 211 560,00 zł.

Zadanie to będzie realizowane ze środków budżetowych gminy.

W ramach zadania zostanie zdemontowana stara instalacja wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym, a w ślad za tym zamontowane nowe grzejniki i nowoczesny piec gazowy kondensacyjny, a także wykonana nowa instalacja gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania.