W dniu 4 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Rada Miejska podjęła następujące uchwały.

1. Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna.
2. Uchwała Nr IX/63/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola.
3. Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna.
4. Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice.
5. Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo.
6. Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
7. Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce.
8. Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów.
9. Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów.
10. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.
11. Uchwała Nr IX/72/19 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
12. Uchwała Nr IX/73/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
13. Uchwała Nr IX/74/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli.
14. Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.
15. Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlichtyngowej.
16. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.