Dnia 4 lipca 2019 r. na IX sesji Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu:

1. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

2. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.

Gmina Szlichtyngowa będzie partycypować w kosztach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km” w kwocie 250.000,00 zł oraz dofinansuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów” w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania w kwocie 20.000,00 zł. Remont drogi relacji Stare Drzewce-Konradowo był długo oczekiwany przez Mieszkańców. Dzięki współpracy Gminy Szlichtyngowa i Powiatu Wschowskiego zadanie to uda się zrealizować w tym roku. Jeżeli chodzi o budowę chodnika w m. Zamysłów to będzie on przedłużeniem wybudowanego w ub. roku odcinka.
Wykonanie tych inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powyższe zadania przyczynią się do polepszenia estetyki miejscowości i komfortu życia mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.