Drukuj

 W dniu dzisiejszym rozpoczęło się podłączanie do sieci światłowodowej Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. Prace rozpoczęły się od ułożenie światłowodu wzdłuż miejscowości w pasie drogi powiatowej. Wykonawca prac jest firma SDB AGRO-EKO z Karpicka. Inwestycja wykonywana jest w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) realizowanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową „NASK”- Państwowy Instytut Badawczy. Projekt OSE wystartował w roku szkolnym 2019/2020 i jest siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Światłowód umożliwi korzystanie uczniom z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które chcą stworzyć publiczną sieć telekomunikacyjną dająca do 2020 r. każdej z 19 500 polskich szkół dostęp do szeroko pasmowego internetu.

Korzyści jakie niesie ze sobą ten program to: