„W moim ogrodzie spełniają się marzenia”- to nazwa projektu, który napisało i dzięki dofinansowaniu Fundacji PKO Bank Polski realizować będzie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach. Umowa pomiędzy Bankiem a Stowarzyszeniem została podpisana w czerwcu 2019 r., natomiast wszelkie prace będą realizowane w okresie od lipca do października 2019 r i obejmą swoim działaniem mieszkańców Jędrzychowic i Kowalewa, ze szczególnym udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.
Projekt został napisany w trosce o zapewnienie miejsca przyjaznego mieszkańcom a także uczniom szkoły, w którym mogliby odpocząć i spędzić miło czas.
W ramach projektu zostanie zrewitalizowany nieużytkowany teren przy szkole podstawowej. Prace będą polegały na wyrównaniu terenu, posadzeniu drzewek owocowych i roślin ozdobnych, a także wykonaniu ogrodzenia. Na tak przygotowanym terenie postawione zostaną ławki, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Miejsce to będzie też służyć uczniom szkoły jako „zielona klasa” w ciepłe dni roku szkolnego, bowiem w projekcie ujęto zakup dwóch ruchomych tablic szkolnych. W miesiącu wrześniu i październiku zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
Pozyskana kwota dofinansowania z Fundacji PKO Bank Polski to 15.200 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 18.500 zł. Wkład własny Stowarzyszenia w realizację projektu to praca wolontariuszy.