Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Szlichtyngowie pozyskała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na przywrócenie gotowości bojowej samochodu pożarniczego - Autodrabina IFA. Jest to już kolejna w tym roku dotacja pozyskana przez tę jednostkę. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń społecznych. Wniosek o przyznanie tego dofinansowania OSP Szlichtyngowa złożyła 28 maja 2019 r.

Wniosek złożony przez OPS Szlichtyngowa został zaopiniowany pozytywnie i wsparty przez Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie bryg. Krzysztofa Piaseckiego i Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryka Maruszaka. Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.

My natomiast gratulujemy Prezesowi oraz strażakom z jednostki OSP Szlichtyngowa pozyskania kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność.