Zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Można w nim uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca czy zakupu nowoczesnych źródeł ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od 29 lipca br. uległ zmianie rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Program ten daje możliwość uzyskania do 90% dofinansowania wymiany źródła ciepła, wykonania termomodernizacji lub budowy nowego źródła ciepła. Na pozostałą kwotę można uzyskać pożyczkę atrakcyjnie oprocentowaną i możliwą do spłaty nawet przez 15 lat. Minimalny koszt inwestycji, na który przyznawana jest dotacja, to 7 tys. zł, a maksymalny – 53 tys. zł. Wniosek składa się elektroniczne i w wersji papierowej lub wyłącznie elektronicznie.

Zmiany w programie uprościły formularz wniosku i załączniki. Znikł m.in. załącznik ,,Wymagania techniczne”, a jego najważniejsze, skrócone rubryki przeniesiono do wniosku głównego. Dołożono też oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie Funduszu. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. Uproszczono także dokumenty związane z rozliczeniem wniosku.

Ważną zmianą jest usunięcie wymogu spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Mieszkańcom naszej gminy będzie więc łatwiej spełnić warunki Programu – pozostanie tylko wymóg co najmniej 5 klasy nowo kupowanego pieca na paliwo stałe. Wydłużono też maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 30 miesięcy od złożenia wniosku (dotąd były to 24 miesiące). Doprecyzowano kwestie dotyczące kwalifikowalności kosztów, prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz statusu beneficjentów w przypadku współwłasności domu jednorodzinnego.

Dokładny opis zmian zawiera załącznik, który można pobrać pod artykułem. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku. Zainteresowani mogą się zalogować na stronie https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/ i  tam znajdą wszelkie informacje o programie.

INFOLINIA Programu Czyste Powietrze - numer (68) 419 69 49

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 29.07.2019 r.