Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus  informuje, że dobiegły  końca prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

W ramach zadania zdemontowana została stara instalacja c.o. wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym. W dwóch budynkach szkoły wykonano instalację z rur stalowych ciągnionych bez szwu łączonych przez spawanie z połączeniami gwintowanymi jedynie przy połączeniach z armaturą i przy kotle. W klasach i na korytarzach zamontowane zostały nowe grzejniki płytowe. Wykonano nowoczesną kotłownię, w której zamontowano instalację gazową oraz piec kondensacyjny firmy VAILLANT. Zamontowano także Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX. Budynek kotłowni ocieplono i wykonano nową elewację.

Wykonana nowa instalacja c.o. oraz zamontowane nowe grzejniki znacznie zwiększą efektywność systemu grzewczego w szkole. System jest praktycznie bezobsługowy, umożliwia stosowanie pełnej automatyki sterującej i zapewnia równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. W związku z tym obniżą się koszty eksploatacji i zmniejszą się wydatki finansowe na energię cieplną. Poprawie uległa także estetyka pomieszczeń szkolnych - grzejniki mają mniejszą powierzchnię w stosunku do poprzednich, są bezpieczniejsze dla przebywających w szkole uczniów.

Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków budżetu Gminy. Całkowity jego koszt to kwota 211 560,00 zł.