Kolejne dobre wieści płyną z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie. OSP Wyszanów pozyskała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł z Zarządu Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” z przeznaczeniem na ratownictwo wodne.

Program ORLEN dla Strażaków jest realizowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej Fundatorem PKN ORLEN od blisko 20 lat. Ideą działania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej.

W tegorocznej edycji programu komisja rozpatrzyła ponad 2000 wniosków od Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych, wybrała 249 jednostek, które otrzymają łączną kwotę dwóch milionów złotych.

Serdecznie gratulujemy Prezesowi oraz strażakom z jednostki OSP Wyszanów pozyskania kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność oraz dziękujemy za zaangażowanie i starania w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.