Tegoroczne wakacje – wyjątkowo długie – dobiegły końca. W dniu 2 września rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli naukę po trwających ponad dwa miesiące wakacjach. Dla 61 uczniów to pierwszy krok na edukacyjnej ścieżce – rozpoczynają naukę w klasie I.

W nowym roku szkolnym, w rolach dyrektorów zadebiutowali szefowie dwóch szkół: pani Marta Krawczyk w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach oraz pani Czesława Świercz w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Kilka dni temu panie odebrały nominacje z rąk Burmistrza.

W naszych szkołach odbyły się apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach samorząd szlichtyngowski reprezentowała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus, w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa pan Błażej Rajman, a w Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej Skarbnik Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Dorota Raczycka.

Życzymy wszystkim uczniom samych dobrych chwil spędzonych w szkole, wielu sukcesów w nauce oraz odkrywania nowych pasji.