W dniu 17 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie Prezesi jednostek OSP Gola, Szlichtyngowa, Stare Drzewce i Wyszanów podpisali umowy o dofinansowanie w ramach rządowego programu 5000+ na wydatki bieżące na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do 10 września 2019 r. ochotnicze straże pożarne mogły składać wnioski o dotacje w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na propagowania pierwszej pomocy czy wydarzeń sportowych lub kulturalnych.
Cztery jednostki z naszej gminy złożyły wnioski i pozyskały środki. Łączna kwota pozyskana prze wszystkie jednostki z terenu Gminy Szlichtyngowa wynosi 20.000 zł.

Za pozyskane środki jednostki zakupią:
OSP Gola - 7 kompletów mundurów wyjściowych,
OSP Szlichtyngowa - wybrane elementy toru MDP,
OSP Stare Drzewce - namiot, 1 komplet umundurowania wyjściowego oraz agregat prądotwórczy,
OSP Wyszanów - wybrane elementy toru MDP.

Serdecznie gratulujemy Prezesom jednostek OSP pozyskania kolejnych dofinansowań ze środków zewnętrznych na swoją działalność.