W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak wręczył przedstawicielom samorządów z terenu powiatu wschowskiego, powiatu nowosolskiego oraz powiatu zielonogórskiego czeki potwierdzające przyznanie środków finansowych ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W imieniu gminy Szlichtyngowa czek odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus. W ramach pozyskanych środków zostanie zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 1.332.368 zł. Koszt całkowity realizacji tego zadania oszacowany został na kwotę ponad 2,1 mln zł.

Jest to inwestycja wieloletnia, która realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną dwie ulice w mieście Szlichtyngowa: ulica Pułaskiego i ulica Ogrodowa. Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ww. ulicach wraz z wymianą przyłączy oraz przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia dróg i chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje.

Wykonanie tego zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców m. Szlichtyngowa, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie inwestycja wpłynie znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.

GALERIA

Źródło zdjęć: Gmina Wschowa - gminawschowa.pl i Ziemia Wschowaska - zw.pl