W dniu wczorajszy Prezesi OSP Gola i OSP Wyszanów otrzymali potwierdzenie uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu pn. Mały Strażak.

Celem Programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków innych klęsk żywiołowych.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje w formie dotacji w wysokości do 90%, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli pozyskała kwotę 19.107,00 zł, która zostanie przeznaczone na zakup 4 szt. ubrań specjalnych bojowych, 3 par butów bojowych, 3 par butów gumowych, 4 szt. hełmów pożarniczych , 2 szt. ubrań koszarowych  orz 3 latarki kątowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie pozyskała kwotę 19.665,00 zł za która planuje się zakupić motopompę pływającą, sygnalizator bezruchu oraz wentylator oddymiający.

Przy tej okazji składany serdeczne gratulacje Prezesom Jednostek OSP Gola i Wyszanów pozyskania kolejnych dofinansowań ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Bardzo się cieszymy, że systematycznie starają się podnieść gotowość operacyjną jednostek, bardzo dziękujemy za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.