„nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

 

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 09.10.2019 r. w wieku 60 lat odszedł od nas Pan Henryk Baraniak – mieszkaniec naszej Gminy, kolega, przyjaciel, działacz społeczny, Radny Rady Miejskiej Szlichtyngowa w latach 2002-2006, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa w latach 2006-2010, Przewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa od 2014 roku. 

Był samorządowcem z pasją, zaangażowanym w sprawy naszej Gminy, chętnym do pomocy, otwartym na ludzi, chętnie dzielącym się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa, Sołtysi oraz Dyrektorzy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Szlichtyngowa składają Najbliższym zmarłego wyrazy żalu i najgłębszego współczucia.

„Heniu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…”

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 12 października 2019 r. o godzinie 12:00 w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie.