10 października w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie przygotowali dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, wspaniały satyryczny spektakl o tematyce szkolnej. Po spektaklu młodzież rozdała nauczycielom oraz zaproszonym gościom słodkie jesienne jabłka. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Burmistrza Pan Błażej Rajman,  Ks. Proboszcz Sławomir Kukla, Radne Rady Miejskiej Pani Wioletta Orłowska i Pani Anna Dombek oraz Sołtys Starych Drzewiec Pani Agnieszka Marciniak

Po występach artystycznych Zastępca Burmistrza na ręce Pani Dyrektor Czesławy Świercz złożył kwiaty oraz życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

GALERIA