Drukuj

Stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach pozyskało dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse na realizację projektu pn. „Rozwinąć Skrzydła Motyla” w wysokości 7.490 zł.
W konkursie złożonych zostało 313 wniosków z całej Polski. Decyzją komisji dofinansowanie uzyskało 97 projektów z 16 województw. Z terenu województwa lubuskiego dofinansowanie otrzymało 5 projektów, w tym projekt naszego Stowarzyszenia.
Uczestnicy projektu będą realizowali zajęcia nastawione na zacieśnienie więzi ze środowiskiem, w którym mieszkają, na poznanie jego historii, zainteresowaniu ludźmi i miejscami dla nich bliskimi. Poprzez swoje działania włączą do swojej pracy zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców. W ramach projektu zgromadzone zostaną historie opowiedziane przez najstarszych mieszkańców, organizowane będą konkursy.
Najważniejszym działaniem będzie samodzielne stworzenie filmu promującego projekt oraz stworzenie mini galerii z fotografiami. Jednocześnie projekt będzie promował zdrowy styl życia - młodzież zorganizuje rajd rowerowy, na który zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Ponadto na warsztatach młodzi mieszkańcy Jędrzychowic i Kowalewa nauczą się piec słodkości, którymi podzielą się z mieszkańcami. W ramach akcji „Podaruj mi kawałek słońca” zwykłe doniczki zamienią w piękne dzieła sztuki i zasadzone zostaną w nich kwiaty.
Serdecznie gratulujemy i przypominamy, że stowarzyszenie to w tym roku pozyskało także dofinansowanie w wysokości 15.200 zł z Fundacji PKO Bank Polski na projekt pn. „W moim ogrodzie spełniają się marzenia”.