Informujemy, że zostały przyjęte stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego obowiązujące w 2020 r.

Uchwałą nr XIII/99/19 ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r. Podjęta została również uchwała nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowana do obliczania wysokości podatku rolnego. W związku z powyższym stawka podatku rolnego dla gospodarstw wynosi 142,40 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 284,80 zł za 1 ha fizyczny.

Wysokość podatku leśnego kształtuje się w kwocie 42,73 zł za 1 ha lasu.

Obowiązuje również uchwała nr XIII/87/2007 oraz uchwała nr XIV/106/2007 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów, która wynosi 20,00 zł za jednego psa i jest płatna jednorazowo bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku.

Poniżej zamieszczamy uchwały w sprawie stawek: