Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ewa Szpatowicz napisała projekt pracy z uczniami, który został nagrodzony grantem  wydawnictwa Nowa Era w ramach konkursu „Projektanci Edukacji” na kwotę 1000 zł. Będzie on realizowany od stycznia do końca roku szkolnego.

Pomysł - matematyka nie musi być nudna. Nie trzeba siedzieć tylko w ławce, aby zrozumieć matematykę. Cyfry, liczby, figury i znaki są wokół nas. Ten projekt pomoże dzieciom zrozumieć sens nauki matematyki. Chcemy, aby dzieci same, poprzez swoje działanie doszły do wniosku, że matematyka jest nam potrzebna w każdej dziedzinie życia.

Uczniowie szkoły, którzy będą brali udział w zadaniach projektowych zostaną podzieleni na cztery zespoły: kucharzy, sportowców, literatów i krawiectwa. Każdy z nich będzie miała za zadanie wyszukanie matematyki w każdym z tych zawodów. Dzieci m.in. przeprowadzą wywiad z dietetykiem i szefem kuchni, będą uczestniczyły w meczu piłki nożnej, nagrają audycję radiową i nakręci film.