Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych - dnia 24 stycznia 2020 r., uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej przekazali zebraną karmę, materac, zabawki oraz dużą budę na rzecz zwierząt przebywających w przytulisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przy oczyszczalni ścieków w Górczynie. Zebrane, cenne dary przekazano na ręce Pani Justyny Urbaniak, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt, chęć kształtowania u dzieci i młodzieży gotowości niesienia pomocy zwierzętom.

Dary zostały zebrane dzięki wrażliwości uczniów i ich rodziców za co serdecznie dziękujemy.

Podziękowania składamy Panu Dyrektorowi oraz Nauczycielom za zaangażowanie w ten szczytny cel.