Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.

50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie przyrzekali sobie: „miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską”, które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne. Przez te wszystkie lata, w których na pewno nie zabrakło ani chwil dobrych, obfitujących w sukcesy, ani też chwil trudnych, którym niejednokrotnie towarzyszyły łzy i cierpienie, trwali razem, nierozłącznie, w trosce o spokój domowego ogniska, o dobre wychowanie dzieci.

Dnia  19 lutego 2020 roku w Szlichtyngowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, którzy obchodzili „Złote Gody”. Tak piękny jubileusz w naszej Gminie obchodziło 6 par: Sabina i Stefan Andrzejewscy, Maria i Marian Blokowie, Janina i Tadeusz Gapysowie, Krystyna i Mieczysław Mackiewiczowie, Irena i Jan Nowakowie oraz Wanda i Jan Stankowiakowie.

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, przyznał naszym Szanownym Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Mają one kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Dekoracji par małżeńskich dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus  w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuty Pakuła i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - Agnieszki Skurjat.

Z wielkim szacunkiem patrzyliśmy na pary, które przez ponad 50 lat trwają w swoim związku, wspierając się wzajemnie w dobrych i złych chwilach swojego życia, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Ten piękny jubileusz był także okazją, aby zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć wstecz na to, co udało się osiągnąć i przeżyć.

Przy symbolicznej lampce szampana oraz poczęstunku nie zabrakło toastów i życzeń, a także ciepłych słów i wspomnień ze strony Jubilatów.

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

GALERIA