Dnia 1 marca w całej Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2011. W tym szczególnym dniu czcimy pamięć żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kiedy to w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z ppłk. Łukaszem Cieplińskim na czele.

Szlichtyngowa także włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę 1 marca w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej została zorganizowana uroczystość, w programie której zawarto spektakl słowno-muzyczny oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Wschowskiego pan Andrzej Bielawski, radna Rady Powiatu Wschowskiego pani Halina Szuman, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus, Zastępca Burmistrza pan Błażej Rajman oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa pani Anna Zalewska wraz z radnymi Rady Miejskiej.

Po przywitaniu uczestników pani Burmistrz, w swoim okolicznościowym wystąpieniu, odniosła się do idei ustanowienia i obchodów święta, wartości jakie przyświecały żołnierzom niezłomnym i powinności współczesnych pokoleń wobec tych, którzy swoją postawą przyczynili się do tego, że żyjemy dziś w wolnej Polsce: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony jest nie tylko dla tych, których z pamięci chciano wymazać, ale przede wszystkim dla nas współczesnych. Ci żołnierze nie są już wyklęci, są niezłomni, są wśród nas, ponieważ znaleźli właściwe miejsce w naszej historii”.

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – szkoły, która nosi imię po żołnierzu niezłomnym – przygotowali spektakl słowno-muzyczny pt: „Jest tylko jedna prawda, bez kłamstw wykrętnych”. Gra aktorów, recytowane wiersze oraz wykonywane pieśni skłoniły wszystkich do zadumy i refleksji nad losem żołnierzy wyklętych. Podziękowania po spektaklu – gromkie brawa i pozycja stojąca pokazały, jak publiczność wspaniale oceniła kunszt i zaangażowanie artystów. Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem pani Agnieszki Grzelak, pani Marzeny Paulo-Wolińskiej, pani Elżbiety Prałat i pana Łukasza Kotowskiego.

Po występie artystycznym został rozstrzygnięty I Gminny Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Konkurs był skierowany do uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szlichtyngowa. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne. Uczestnicy konkursu przygotowali prace w formacie A4 lub A3 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem).

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac plastycznych. Komisja konkursowa w składzie: pani Monika Leisner-Paliwoda, pani Krystyna Zientek, pani Justyna Urbaniak ze względu na wysoki poziom przesłanych prac, postanowiła przyznać trzy dodatkowe wyróżnienia.

Laureaci konkursu:

  • uczniowie klas I-III:

I miejsce: Alan Halasa SP Stare Drzewce

II miejsce: Izabela Orłowska SP Stare Drzewce

III miejsce: Piotr Maik SP Stare Drzewce

  • uczniowie klas IV-VI:

I miejsce: Martyna Wesołowska SP Stare Drzewce

II miejsce: Tymoteusz Śladewski SP Jędrzychowice

III miejsce: Kinga Grzywacz SP Szlichtyngowa

  • uczniowie klas VII-VIII:

I miejsce: Amelia Szpatowicz SP Jędrzychowice

II miejsce: Małgorzata Gawin SP Szlichtyngowa

III miejsce: Klaudia Marciniak SP Stare Drzewce

Wyróżnienia:

- Liliana Elsner SP Stare Drzewce

- Agata Ratoń SP Stare Drzewce

- Witold Kudyba SP Jędrzychowice

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy pani Dyrektor Czesławie Świercz, nauczycielom oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach za przygotowanie spektaklu „Jest tylko jedna prawda, bez kłamstw wykrętnych” oraz wszystkim autorom plac plastycznych za udział w konkursie.

GALERIA