W dniu 27 marca  br. zakończono pierwszy etap prac związanych z renowacją murawy boiska sportowego w Szlichtyngowej. Zakres prac obejmował wykonanie następujących zabiegów: usunięcie kopców kreta, wertykulację, piaskowanie oraz szczotkowanie murawy, aerację wgłębną, nawożenie murawy, dosiew perforacyjny trawy. Druga część prac: oprysk środkiem chwastobójczym i środkiem grzybobójczym oraz ponowne nawożenie zostanie wykonane do końca czerwca. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne zapewniają kompleksową renowację płyty boiska.

Prace wykonuje firma Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk z siedzibą w Legnicy. Koszt renowacji boiska to kwota 18 500 zł. Zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa.

Wykonanie tego zadania z pewnością stwarza naszym zawodnikom, tym młodszym i tym starszym, dobre warunki do trenowania i rozwijania swojej sportowej pasji.

W galerii prezentujemy kilka zdjęć przedstawiających widok murawy przed, w trakcie i po renowacji.