Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które mają przyspieszyć i ułatwić ubieganie się o dofinansowanie na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 

W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) termin naboru wniosków na nowych zasadach zostanie ogłoszony przez NFOŚiGW w drugiej połowie kwietnia br.

Poniżej prezentujemy program w nowej odsłonie.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”.

 

Pliki do pobrania:

1. Obowiązująca wersja programu „Czyste Powietrze”

2. Nowa wersja programu Czyste Powietrze

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 1: Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 2: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1)

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 2a: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2)

 

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/