Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa w Zamysłowie stanęła nowa wiata przystankowa w ciągu drogi powiatowej nr 1009F przy posesji nr 60.

Przedtem zdemontowano dwie stare i zniszczone wiaty i w ich miejsce stanęła jedna nowa, o szerokości 4m, wykonana z profili stalowych, z dachem pokrytym poliwęglanem komorowym dymnym, ze ścianami wypełnionymi szybami hartowanymi. Na tylnej ścianie zamontowana jest drewniana ławka, a na prawym słupku kosz na śmieci.

Dostawę wiaty i jej montaż wykonała firma A2HM Trade Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego. Wartość zadania, tj. prace demontażowe, zakup, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej to kwota 7 200 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów w kwocie 4 000 zł, pozostała kwota pokryta została z budżetu gminy. W kolejnym etapie wykonana zostanie nowa wylewka betonowa pod wiatą.

Nowa wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dzieci i młodzież dojeżdżającą do szkół, wówczas kiedy wrócą do szkół oraz poprawi estetykę wsi. Mam nadzieję, że nie będzie celem aktów wandalizmu i długo posłuży mieszkańcom – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus.

Ponadto w Zamysłowie przy drodze powiatowej, zamontowano znak informujący o dojeździe do posesji nr 16 i 16a. Nowe oznakowanie pomoże kierującym łatwiej trafić do celu. Projekt oznakowania nawiązuje do znaków, które ustawione zostały w ubiegłym roku. Koszt to kwota 350 zł. 

GALERIA