Drukuj

 Dnia 30 kwietnia 2020 roku w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XVI Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska. Ze względu na wprowadzony stan epidemii sesja zwołana została bez udziału kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podziękowała radnym za zrozumienie potrzeby zwołania dzisiejszej sesji w trosce o sprawy gminne, sołtysom za obecność na obradach oraz Mieszkańcom Gminy za obywatelską postawę i za stosowanie się do wytycznych naszego rządu oraz służb sanitarnych. Pełna treść podziękowań stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z prac w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 

Załączniki:

Podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XVI Sesji Rady Miejskiej.

XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa – nagranie obrad Rady Miejskiej.