W dniu 27 listopada 2019 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyszanowa gościli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Druhna Julia, druh Marek i druh Zbigniew zapoznali młodych adeptów sztuki pożarniczej ze sprzętem zakupionym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przypomnieć należy, że jednostka ta w ramach rządowego programu „Mały Strażak” pozyskała dofinansowanie w kwocie 19.665 zł.

Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratowniczy: pompa pływająca Niagara oraz wentylator oddymiający wysokiej klasy, a także sygnalizator bezruchu.

Niewątpliwie udział w akcjach ratowniczych, w gaszeniu pożarów, usuwaniu trujących chemikaliów i przeszkód mechanicznych wymaga posiadania właściwego wyposażenia strażackiego.

Uczniowie serdecznie podziękowali druhom za możliwość zapoznania się z działaniem sprzętu ratującego ludzkie życie i mienie. Była to bardzo pouczająca lekcja.

Pan Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej składają serdeczne podziękowania strażakom z jednostki OSP Wyszanów za umożliwienie obejrzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, poznania trudnej pracy strażaków oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

GALERIA

Dnia 4 grudnia 2019 r. podczas Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Krzyża Świętego w Szlichtyngowie miała miejsce ważna i wyjątkowa uroczystość, jaką było poświęcenie sztandaru dla górników z terenu Gminy Szlichtyngowa, którego dokonał Proboszcz miejscowej Parafii ks. Jan Sobolewski. W tym podniosłym wydarzeniu licznie uczestniczyli górnicy, wraz  ze swoimi rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.

Wspomnieć należy, że z inicjatywą ufundowania sztandaru wyszli sami górnicy, którzy zaangażowali się i z powodzeniem zrealizowali swoje zamierzenie. Tym samym spełnili swoje marzenie o sztandarze. Sztandar prezentuje się naprawdę pięknie. Prawa strona sztandaru zwiera wizerunek św. Barbary, która trzyma w rękach kielich z hostią oraz miecz, w tle znajduje się wieża szybowa. Na lewej stronie sztandaru umieszczony został wizerunek bryły Kościoła Parafialnego w Szlichtyngowie.

Obecna na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pogratulowała górnikom tak wspaniałej inicjatywy i podziękowała osobom zaangażowanym w realizację tego projektu, który świadczy o jedności i solidarności braci górniczej.

Rangę tego wydarzenia podnosił fakt, że odbyło się ono w dniu Święta Górniczego – „Barbórki” - w dzień patronki górników św. Barbary.

Korzystając  z okazji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tym szczególnym dniu, złożyła wszystkim górnikom – tym emerytowanym i czynnym oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. „Niech Wasza patronka św. Barbara otacza Was i Wasze rodziny nieustającą opieką” – powiedziała Jolanta Wielgus.

Mamy nadzieję, że ten przepiękny sztandar uświetniał będzie także gminne uroczystości. Już dziś zapraszamy górników i ich sztandar na te uroczystości.

GALERIA

źródło zdjęć zw.pl

 

Seniorzy z klubu SENIOR+ bawili się na imprezie Andrzejkowej, która odbyła się 28 listopada br. Uczestnicy spotkania przygotowali różne potrawy na poprzedzających Andrzejki warsztatach kulinarnych. Sama zabawa odbyła się we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Seniorzy chętnie uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach takich jak: tradycyjne lanie wosku, teleturniej wiedzy na temat bajek, dmuchanie balonów oraz  "taniec przebieraniec" przy muzyce. Nie zabrakło uśmiechów, radości i wielkiego zaangażowania ze strony seniorów. Dziękujemy wszystkim za miło spędzony wspólny czas, życzymy zdrowia i humoru każdego dnia.

GALERIA

 

Dnia 27 listopada br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XIII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/98/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

- Uchwała Nr XIII/99/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała Nr XIII/101/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIII/102/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2020.

- Uchwała Nr XIII/103/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/91/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

- Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku.

Załącznik:

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XIII Sesji Rady Miejskiej.

13 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa - nagranie obrad Rady Miejskiej.

Podkategorie