„nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

 

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 09.10.2019 r. w wieku 60 lat odszedł od nas Pan Henryk Baraniak – mieszkaniec naszej Gminy, kolega, przyjaciel, działacz społeczny, Radny Rady Miejskiej Szlichtyngowa w latach 2002-2006, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa w latach 2006-2010, Przewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa od 2014 roku. 

Był samorządowcem z pasją, zaangażowanym w sprawy naszej Gminy, chętnym do pomocy, otwartym na ludzi, chętnie dzielącym się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa, Sołtysi oraz Dyrektorzy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Szlichtyngowa składają Najbliższym zmarłego wyrazy żalu i najgłębszego współczucia.

„Heniu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…”

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 12 października 2019 r. o godzinie 12:00 w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie.

W dniach 09 i 10 października br. w miejscowościach Stare Drzewce i Gola odbyły się zebrania informacyjne dla mieszkańców z udziałem: Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanty Wielgus, przedstawicieli inwestora, radnych i sołtysów wsi Stare Drzewce i Gola.

Zebranie odbyło się w związku ze złożonym do tutejszego Urzędu wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w skład, której wchodzi;

- budowa fermy zarodowej trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 2515 DJP.

- budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW do wytwarzania pośrednio biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a następnie energii elektrycznej i ciepła.

- budowa ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni, o dopuszczalnej wydajności 43 m3/h, zlokalizowanego na terenie fermy zarodowej trzody chlewnej.

Celem spotkania było przedstawienie lokalnych uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji oraz wysłuchanie uwag i opinii mieszkańców w ww. temacie.

Wyszanów         10:00

Dryżyna            10:10

Szlichtyngowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  10:15

Odwóz              10:35

 

Zamysłów        11:00

Górczyna         11:05

Szlichtyngowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  11:10

Odwóz              11:25

 

Gola                  13:20

Małe Drzewce  13:30

Stare Drzewce Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki”   13:40

Odwóz              14:00

9 października na ulicy Daszyńskiego  w Szlichtyngowej odbyły się ćwiczenia  doskonalące z zakresu prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem samochodów osobowych. W ćwiczeniach  wzięli udział strażacy z JRG PSP Wschowa, JRG Sulęcin,  OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Wyszanów oraz Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego z Nowego Szpitala we Wschowie.

Przyjęte ćwiczenie zostało określone jako zdarzenie masowe. W pozorowanym wypadku poszkodowanych było kilkanaście osób. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur współdziałania strażaków z Zespołem Ratownictwem Medycznym i Policją. Podczas likwidacji takich zdarzeń, praktycznie przećwiczono prowadzenia segregacji poszkodowanych, realizację procedur ratowniczych, organizację doraźnego punktu pomocy medycznej oraz organizację łączności na miejscu akcji.

To były pierwsze tego typu ćwiczenia w Gminie Szlichtyngowa. Po zakończonych ćwiczeniach Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie podsumował oraz przedstawił wstępne wnioski z ćwiczeń.

Ćwiczenia odbyły się przy współpracy Starostwa Powiatowego we Wschowie, Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,  Nowego Szpitala we Wschowie oraz Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

 

GALERIA

Miło nam poinformować Państwa, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w wysokości  4 623 zł.


Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,  możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Już pierwsze zakupy zostały zrobione. Do Biblioteki Publicznej w Szlichtyngowej zakupiono 54 pozycje książkowe na sumę 1 509,29 złotych, a do filii w Starych Drzewcach 24 woluminy na kwotę 685,41 zł

 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI PO NOWOŚCI WYDAWNICZE!!!!

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Podkategorie