Podczas tegorocznych ferii, które przypadły w dniach od 29 stycznia do 7 lutego, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, przy współudziale i ogromnym zaangażowaniu miejscowego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Wsi, zapewniła wszystkim uczniom różnorodne formy aktywności oraz możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Były to wyjazdy, warsztaty i zajęcia sportowe.

Pierwszego dnia zorganizowany został wyjazd na głogowskie lodowisko, gdzie dzieci miały okazję nabyć i podszkolić umiejętności jazdy na łyżwach. W tym samym czasie dla młodszej grupy w szkole zorganizowane zostały warsztaty wyrobu rzeźby z gliny.

Podczas następnego dnia starsza młodzież działająca w ramach projektu „Równać szanse” pojechała na wycieczkę do Muzeum Ziemi Wschowskiej, podczas której dowiedziała się m.in., że wschowskie legendy mają wiele wspólnego z historią Jędrzychowic i Kowalewa. To spotkanie z historią wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, która z zaciekawieniem słuchała informacji na temat zbiorów muzealnych  i zabytków. Na zakończenie wycieczki na uczestników czekał poczęstunek we wschowskiej pizzerii.

W ramach kolejnych zajęć, w szkole gościła instruktorka fitness Pani Iza, która przeprowadziła zajęcia ruchowe. Przez ponad godzinę młodzież pracowała nad poprawą kondycji fizycznej. Po zajęciach sportowych czekały na wszystkich zajęcia plastyczne, podczas których wykonano bardzo ciekawe i oryginalne zakładki do książek. Nie obyło się bez poczęstunku, o który zadbała nasza absolwentka Alicja.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, więc i ferie minęły raz dwa.  Było to czas spędzony bardzo aktywnie, gdzie nie było czasu na nudę. Każdy mógł wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach, spróbować czegoś innego, odkryć w sobie nowe talenty i umiejętności.

Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznych ferii - rodzicom, nauczycielom,  osobom ze stowarzyszenia, jak również osobom, wspierającym nas przy ich realizacji - składamy serdeczne podziękowania.

W okresie ferii Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa - Filia Stare Drzewce zorganizowała dla dzieci różnego typu warsztaty pod nazwą Bo ferie nie muszą być nudne.

W trakcie pierwszych zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania i oswojenia się z obsługą mikroskopu. W dużym skupieniu wykonywali preparaty mokre i oglądali swoje prace pod mikroskopem. Kolejnego dnia ferii, ze względu na brak śniegu, dzieci zrobiły go sobie same, wykorzystując do tego mączkę ziemniaczaną i piankę do golenia lepiąc bałwanka, który przybrał postać Napoleona. Na koniec zrobiły śnieg w butelce.

W dniu 30 stycznia uczestnicy mieli okazję zrobić bańkę w bańce, kule śnieżne, gniotki oraz wulkan. Na zakończenie zajęć wysłały rakietę z prośbą o zimę. W kolejnym dniu odbyły się zajęcia, podczas  których dzieci wykonywały różne eksperymenty w formie zabawy z magnesami i opiłkami żelaza. Następnie pielęgnowały tajemniczą roślinę, która była wielkim zaskoczeniem i niespodzianką ogrodniczą. Na następnych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jak ważny w naszym życiu jest recykling, czyli segregacja odpadów oraz pozyskiwanie ich do ponownego wykorzystania. Dzieci wykonywały różne przedmioty z odpadów np. żółwie, kwiaty z butelki, ważki. Podczas zajęć plastycznych metodą hirameki dzieci malowały obrazy, które były odzwierciedleniem ich kreatywności. Ostatni dzień zajęć to podsumowanie i poczęstunek w postaci toru i małych upominków. W trakcie ferii filię odwiedzili również policjanci, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci. Natomiast gościem honorowym podczas wszystkich zajęć była pani Czesława Świercz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

GALERIA

W okresie ferii Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie przygotowała dla dzieci zajęcia, które odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek. Na pierwsze spotkanie pt. Bądź bezpieczny, bądź ostrożny została zaproszona sierżant sztabowa Wioleta Dąbska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie oraz nasz dzielnicowy młodszy aspirant Marek Łaszczyński. Podczas spotkania mowa była o bezpieczeństwie w domu, ale także podczas zabaw, które organizowane są w trakcie ferii.  Kolejny dzień  to warsztaty plastyczne,  które rozpoczęto od przeczytania bajki  pt. Biała Królowa Małgorzaty Strzałkowskiej, gdzie główna bohaterka szukała dla siebie przyjaciela, którym okazał się bałwanek, lubiący tak samo zimę, jak królowa.  Następnie dzieci wykonały ilustracje do usłyszanej historii. Skąd się wzięły książki - to już kolejne zajęcia, w trakcie których dzieci miały okazję poznać historię książki od powstania pisma obrazkowego po dzisiejszą formę. Nauczyły się również pozyskiwać papier czerpany, natomiast młodsze dzieci uczyły się postarzać papier. Następny tydzień to doświadczenia, w trakcie których dzieci miały okazję sprawdzić co może pływać a co tonąć w wodzie i dlaczego, jak zrobić tęczę z cukierków, dlaczego ziemniak w wodzie słonej nie tonie, jak napompować balon bez pomocy własnych płuc itp. Podczas przedostatnich już zajęć dzieci tworzyły własne maski karnawałowe z wykorzystaniem piór, cekinów i brokatu. Każda z nich była oryginalna i jedyna w swoim rodzaju.  Ostatnie spotkanie to czas podsumowań. Dzieci rozmawiały o tym, co robiły w trakcie ferii oraz które zajęcia najbardziej im się podobały i dlaczego. Cały cykl spotkań zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem oraz  taneczną zabawą.

GALERIA

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Dokumenty aplikacyjne

 

Dnia 27 stycznia 2020 r. w Klubie Senior+ odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z Powiatowej Komendy Policji we Wschowie z seniorami. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Podczas spotkania policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli i omówili metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na administratora”.

Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak chronić mieszkanie przed włamaniem. Omówiono zasady zawierania i odstępowania od umów oferowanych przez przedstawicieli handlowych.

Nie zabrakło informacji na temat problematyki bezpieczeństwa osób starszych jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.

Uczestnicy Klubu Senior+ zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora” organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

GALERIA

Podkategorie