W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak wręczył przedstawicielom samorządów z terenu powiatu wschowskiego, powiatu nowosolskiego oraz powiatu zielonogórskiego czeki potwierdzające przyznanie środków finansowych ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W imieniu gminy Szlichtyngowa czek odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus. W ramach pozyskanych środków zostanie zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 1.332.368 zł. Koszt całkowity realizacji tego zadania oszacowany został na kwotę ponad 2,1 mln zł.

Jest to inwestycja wieloletnia, która realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną dwie ulice w mieście Szlichtyngowa: ulica Pułaskiego i ulica Ogrodowa. Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ww. ulicach wraz z wymianą przyłączy oraz przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia dróg i chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje.

Wykonanie tego zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców m. Szlichtyngowa, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie inwestycja wpłynie znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.

GALERIA

Źródło zdjęć: Gmina Wschowa - gminawschowa.pl i Ziemia Wschowaska - zw.pl

Dnia 18 września 2019 r. w siedzibie  Ochotniczego Hufca Pracy w Zielonej Górze odbyła się konferencja dedykowana Kołom Gospodyń Wiejskich, której celem było poszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu prowadzenia bieżącej działalności KGW oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kołami. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu całego województwa lubuskiego oraz zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Marek Ast i Jerzy Materna, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Małgorzata Gośniowska-Kola, Prezes WFOŚiGW – Mariusz Herbut.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach cyklu spotkań pt. „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programami rządowymi skierowanymi do polskiej wsi m.in. takimi jak: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd” i „Agroenergia”. Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad zakładania oraz funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawione zostały zasady rejestracji produktów lokalnych, zasady rozliczania KGW w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz zasady sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus oraz radna Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska, sołtys wsi Gola Pani Magdalena Bielewicz oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach Pani Agnieszka Wilińska.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy współpracy ze Stowarzyszeniem twórcze Horyzonty, przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Wschowskiego i Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz przy współpracy Banku Spółdzielczego we Wschowie i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze zaprasza Państwa na drugą część cyklu „Spotkań z podróżnikami”. Rozpoczynamy niezwykłą prezentacją o Australii z masą zdjęć z drona.

“Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma nikogo w promieniu 300-400 km. Budzisz się ze wschodem słońca, nad głową latają kolorowe papugi, a wokół Ciebie jest oszałamiająco piękna przyroda – busz, drzewa eukaliptusowe, czasem kaniony i rzeki z małymi jeziorkami, w których możesz zanurzyć się po uszy i schłodzić rozgrzane ciało od intensywnego słońca. Gdy wychodzisz na brzeg, wokół skaczą kangury, chodzą kilkumetrowe (niegroźne!) jaszczurki, a jeśli będziesz mieć więcej szczęścia to zobaczysz też koalę, który leniwie przeciąga się na rosnącym obok eukaliptusie. To wszystko nie jest bajką – taki jest australijski Outback, w który Cię chętnie zabierzemy.

W Australii byliśmy dwa razy spędzając w niej w sumie ponad rok. To tam po raz pierwszy w życiu poczuliśmy, że przestaliśmy podróżować, a zaczęliśmy „żyć w podróży” i oddychać pełną piersią! Zapraszamy Cię w podróż do naszej ukochanej krainy, po której faktycznie skaczą kangury, w rzekach pływają kilkumetrowe krokodyle, a spotkani ludzie, bez wyjątku, mówią do nas „No worries mate”. Czasem czuliśmy, że śnimy na jawie!

Te wszystkie historie będą okraszone zdjęciami oraz filmami z ziemi i z drona, co sprawi, że poczujesz się jak ptak lecący nad australijskimi rzekami, górami i rozległym buszem. Dopiero wtedy zrozumiesz Aborygenów – rdzenną ludność zamieszkującą Australię od tysięcy lat. Ich wierzenia, podania, legendy ściśle wiążą się ze zwierzętami, skałami, górami i rzekami, które Ci pokarzemy. Świat realny połączymy ze światem mitów i wierzeń – to będzie niecodzienna podróż! Obiecujemy!” – Andrzej Budnik.

Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik – kilka lat życia spędzili na oglądaniu, smakowaniu i doświadczaniu krajów Azji, ale to Australia zahipnotyzowała ich na tyle skutecznie, że mieszkając i pracując w Polsce ciągle podróżują palcem po mapie i marzą o miejscach, których jeszcze nie poznali. Pomagają tym marzeniom i śledzą promocje lotnicze, żeby choć na kilka tygodni przenieść się na Antypody”.

 

Źródło: http://tworczehoryzonty.pl/wpis/australia-szalona-i-piekna-przygoda-5/

W dniu 17 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie Prezesi jednostek OSP Gola, Szlichtyngowa, Stare Drzewce i Wyszanów podpisali umowy o dofinansowanie w ramach rządowego programu 5000+ na wydatki bieżące na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do 10 września 2019 r. ochotnicze straże pożarne mogły składać wnioski o dotacje w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na propagowania pierwszej pomocy czy wydarzeń sportowych lub kulturalnych.
Cztery jednostki z naszej gminy złożyły wnioski i pozyskały środki. Łączna kwota pozyskana prze wszystkie jednostki z terenu Gminy Szlichtyngowa wynosi 20.000 zł.

Za pozyskane środki jednostki zakupią:
OSP Gola - 7 kompletów mundurów wyjściowych,
OSP Szlichtyngowa - wybrane elementy toru MDP,
OSP Stare Drzewce - namiot, 1 komplet umundurowania wyjściowego oraz agregat prądotwórczy,
OSP Wyszanów - wybrane elementy toru MDP.

Serdecznie gratulujemy Prezesom jednostek OSP pozyskania kolejnych dofinansowań ze środków zewnętrznych na swoją działalność.

Podkategorie