Gmina pozyskała dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 28 maja 2019 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części ogólnej subwencji oświatowej został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 753,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki fizyki, geografii, chemii i biologii takie jak m.in.: mikroskopy, lupy, stacje pogodowe, mapy, modele narządów wewnętrznych, zestawy preparatów, skały i minerał oraz mobilne laboratorium chemiczne.

Zakupione pomoce dydaktyczne przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów w dziedzinach przyrodniczych.

 

 

W dniu 12 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie podpisane zostały porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantą Wielgus i Starostą Powiatu Wschowskiego Andrzejem Bielawskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szlichtyngowa dla Powiatu Wschowskiego.

Pierwsze porozumienie dotyczy dofinansowania udzielonego przez Gminę Szlichtyngowa w wysokości 250.000,00 zł do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

Inwestycja ta rozpocznie się we wrześniu. Termin zakończenia zadania został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na mocy drugiego porozumienia Gmina Szlichtyngowa dofinansuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów” w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonanie tych inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powyższe zadania przyczynią się do polepszenia estetyki miejscowości i komfortu życia mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.

Po wakacyjnej przerwie ruszamy z kinem w Szlichtyngowej!!!
Tym razem dla uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy przygotowaliśmy dwie propozycje:

Dla młodszych dzieci film pt. „Magiczny dywan”


Hodżia mieszka w maleńkiej wiosce wraz ze swoją rodziną. Jednak chciałby zobaczyć wielki świat, którym jest dla niego miasto gdzie mieszka sułtan. Pewnego razu dostaje szansę i od razu z niej korzysta. Stary El Faza powierza mu magiczny, latający dywan i misję odnalezienia swej zaginionej wnuczki. Hodżia wraz ze swą przyjaciółką Rają ruszają na spotkanie przygody.

Dla starszych mamy film „Mamy talent!”


Dwaj najlepsi przyjaciele, Grim i Axel, od zawsze marzą o udziale w największym skandynawskim festiwalu rockowym. Wspólnie grają w zespole – Los Bando, ale brakuje im basisty, a Axel, wokalista i gitarzysta, nie może zaśpiewać, bo jego głos jest fatalny, o czym Grim nie nie ma serca mu powiedzieć. Kiedy zostają zaproszeni do udziału w Festiwalu, muszą szybko znaleźć rozwiązanie. Przeprowadzają przesłuchanie, ale nie mają szczęścia ze znalezieniem odpowiedniego członka zespołu. Ich basistą zostaje więc dziewięcioletnia Thildie, która gra na wiolonczeli. Kierowcą, który ma dowieźć ich na festiwal ma być Martin – znany z talentu rajdowca, ale chłopcy nie wiedzą, że nie ma on prawa jazdy. Zespół wyrusza w szaloną podróż przez Norwegię. Ścigani przez rodziców i policję mają coraz mniej czasu aby zdążyć na festiwal i spełnić swe muzyczne marzenia.

 

Seanse odbędą się w sali widowiskowej Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej ul. Głogowska 1,

w dniach: Magiczny Dywan - 16.09.2019 r. godzina 11:00 oraz 18.09.2019 r. godzina 10:00

Mamy Talent -  16.09.2019 r godzina 9:00

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Inicjatywa dofinansowana ze środków Powiatu Wschowskiego oraz Gminy Szlichtyngowa
mecenas: Bank Spółdzielczy we Wschowie
partner: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej po raz kolejny przystępuje  do projektu „Mała książka - Wielki człowiek”. Skierowany jest on do dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Polega on na tym, że rodzic zapisuje dziecko do biblioteki. Następnie przedszkolak otrzymuje wyprawkę, w której znajdzie książkę dostosowaną pod względem formy i treści do jego potrzeb i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – poradnik „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Już od dziś zapraszamy wszystkich chętnych po odbiór wyprawek czytelniczych!!!

Podkategorie