Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od 15 grudnia br. reaktywowane zostanie połączenie kolejowe na trasie Leszno – Głogów. Rozkład jazdy przewiduje kursowanie 6 par pociągów z Leszna do Głogowa, w tym dwa kursy do i z Zielonej Góry.
Wznowienie połączenia kolejowego ułatwi komunikację, szczególnie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół.


Rozkład jazdy dla stacji Stare Drzewce przedstawia się następująco:

 

Szczegółowy rozkład jazdy:

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że 18 listopada 2019 r. podpisano umowę dotacji nr D19129 na dofinansowanie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r.” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym prze Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta a  Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus.

W ramach zadania usunięto łącznie 19,813 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono nakłady w wysokości 9.629,12 zł. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Szlichtyngowa uzyskała dotację na kwotę 9.629,12 zł, co stanowi 100% kosztów, z czego:

- środki w kwocie 4.814,56 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- środki w kwocie 4.814,56 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia powstaje wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas ich uszkadzania lub wskutek korozji.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

Tylko prawidłowo zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Ukończono prace polegające na wybudowaniu fragmentu chodnika w miejscowości Gola w ciągu drogi powiatowej nr 1010F. Nowy chodnik o długości 60 m powstał na odcinku od posesji nr 66 do kościoła, szerokość chodnika wynosi 1,5 m. Wykonano zjazdy do posesji i odtworzono rów przydrożny. Wykonanie tego zadania z pewnością wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort życia Mieszkańców, w związku z lepszą komunikacją pieszych na odcinku od kościoła do świetlicy wiejskiej. Nowo wybudowany fragment chodnika stanowi dopełnienie ciągłości chodnika od kościoła do północnej części wioski, w tym świetlicy wiejskiej umożliwiając bezpieczną komunikację pieszych, podczas uroczystości gminnych czy prywatnych. Inwestycja wykonana została przez Powiat Wschowski.

 

W dniu 14 listopada zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Kowalewie. Zakres robót obejmował wymianę drzwi wewnętrznych między kuchnią a salą, wykonanie zjazdu z sali do kuchni (dla wózków kelnerskich), montaż wyczystki komina oraz remont ściany między salą a kuchnią: zamurowanie okienka, zbicie starych tynków, położenie nowych tynków i szpachli z zagruntowaniem i pomalowaniem, podcięcie ściany i ułożenie izolacji. Wartość prac wyniosła 9800zł i została sfinansowana ze środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej. Remont wykonała firma Tom-Pex Tomasz Słodyka.

 

 

W związku z wystąpieniem ASF u dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego Unia Europejska wyznaczyła strefy, na których obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie bioasekuracji gospodarstw, w których utrzymywane są świnie oraz ograniczenia w przemieszczaniu świń. Pełna mapa stref dostępna jest tutaj: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

W strefie czerwonej znalazły się:
— w województwie lubuskim:
gmina Sława w powiecie wschowskim,
gmina Kolsko, Siedlisko i część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,
— w województwie dolnośląskim:
gmina Kotla w powiecie głogowskim.

W żółtej strefie znalazły się:
— w województwie lubuskim:
gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Otyń, miasto Nowa Sól, część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na południe i na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,
gminy Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów i Zabór w powiecie zielonogórskim,
powiat miejski Zielona Góra,
gmina Niegosławice w powiecie żagańskim,
— w województwie dolnośląskim:
gminy Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim,
gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim,
— w województwie wielkopolskim:
gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,
powiat wolsztyński.

Źródło: wschowa.info

 

Podkategorie