Kolejne dobre wieści płyną z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie. OSP Wyszanów pozyskała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł z Zarządu Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” z przeznaczeniem na ratownictwo wodne.

Program ORLEN dla Strażaków jest realizowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej Fundatorem PKN ORLEN od blisko 20 lat. Ideą działania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej.

W tegorocznej edycji programu komisja rozpatrzyła ponad 2000 wniosków od Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych, wybrała 249 jednostek, które otrzymają łączną kwotę dwóch milionów złotych.

Serdecznie gratulujemy Prezesowi oraz strażakom z jednostki OSP Wyszanów pozyskania kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność oraz dziękujemy za zaangażowanie i starania w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rolnicy.

Zapraszamy Państwa serdecznie na Powiatowo – Gminne Święto Plonów w Jędrzychowicach dnia 31 sierpnia 2019 roku podczas, którego będziemy mieli możliwość wspólnego świętowania zakończenia żniw – czasu wytężonej pracy. Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych będą prezentowane, podziwiane i doceniane owoce pracy rolników. Święto plonów daje nam możliwość spędzenia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Gorąco zapraszamy do wspólnego biesiadowania.

Dożynki o godz. 15:00 rozpocznie msza św. w kościele p.w. św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach. Po mszy św. uroczysty korowód dożynkowy przejdzie na boisko sportowe. Po przywitaniu rolników, delegacji wieńcowych i zaproszonych gości rozpocznie się ceremonia wręczenia chleba. Program folklorystyczny zapewnią: Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca z Krzepielowa oraz chór „Lutnia” z Siedlnicy. W programie artystycznym zaprezentują się talenty wokalne i taneczne z terenu powiatu wschowskiego.

Podczas Dożynek zostaną rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Szlichtyngowa i najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Wschowskiego. Zwycięski wieniec w konkursie powiatowym weźmie udział w konkursie na dożynkach wojewódzkich.

Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką Jędrzychowic przygotowali konkurs na najpiękniejszą dożynkową dekorację posesji w sołectwie Jędrzychowice. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy posiadający posesje na terenie sołectwa Jędrzychowice po uprzednim dokonaniu zgłoszenia do konkursu. Na trzech laureatów tego konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół ERATOX prezentujący muzykę disco polo. Impreza zakończy się zabawą taneczną, którą poprowadzi DJ ROBS.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji: prezentacja i degustacja produktów regionalnych (sery, pieczywo, miód, pieczarki, pierogi, wędliny, przetwory warzywne i owocowe), prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie, malowanie twarzy i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, pokaz sprzętu policyjnego, pokaz sprzętu strażackiego, pokaz sprzętu WOPR i RWS, pyszną darmową grochówkę, stoisko gastronomiczne z szerokim asortymentem.

Dożynki są dofinansowane przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus  informuje, że dobiegły  końca prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

W ramach zadania zdemontowana została stara instalacja c.o. wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym. W dwóch budynkach szkoły wykonano instalację z rur stalowych ciągnionych bez szwu łączonych przez spawanie z połączeniami gwintowanymi jedynie przy połączeniach z armaturą i przy kotle. W klasach i na korytarzach zamontowane zostały nowe grzejniki płytowe. Wykonano nowoczesną kotłownię, w której zamontowano instalację gazową oraz piec kondensacyjny firmy VAILLANT. Zamontowano także Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX. Budynek kotłowni ocieplono i wykonano nową elewację.

Wykonana nowa instalacja c.o. oraz zamontowane nowe grzejniki znacznie zwiększą efektywność systemu grzewczego w szkole. System jest praktycznie bezobsługowy, umożliwia stosowanie pełnej automatyki sterującej i zapewnia równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. W związku z tym obniżą się koszty eksploatacji i zmniejszą się wydatki finansowe na energię cieplną. Poprawie uległa także estetyka pomieszczeń szkolnych - grzejniki mają mniejszą powierzchnię w stosunku do poprzednich, są bezpieczniejsze dla przebywających w szkole uczniów.

Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków budżetu Gminy. Całkowity jego koszt to kwota 211 560,00 zł.

Zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Można w nim uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca czy zakupu nowoczesnych źródeł ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od 29 lipca br. uległ zmianie rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Program ten daje możliwość uzyskania do 90% dofinansowania wymiany źródła ciepła, wykonania termomodernizacji lub budowy nowego źródła ciepła. Na pozostałą kwotę można uzyskać pożyczkę atrakcyjnie oprocentowaną i możliwą do spłaty nawet przez 15 lat. Minimalny koszt inwestycji, na który przyznawana jest dotacja, to 7 tys. zł, a maksymalny – 53 tys. zł. Wniosek składa się elektroniczne i w wersji papierowej lub wyłącznie elektronicznie.

Zmiany w programie uprościły formularz wniosku i załączniki. Znikł m.in. załącznik ,,Wymagania techniczne”, a jego najważniejsze, skrócone rubryki przeniesiono do wniosku głównego. Dołożono też oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie Funduszu. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. Uproszczono także dokumenty związane z rozliczeniem wniosku.

Ważną zmianą jest usunięcie wymogu spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Mieszkańcom naszej gminy będzie więc łatwiej spełnić warunki Programu – pozostanie tylko wymóg co najmniej 5 klasy nowo kupowanego pieca na paliwo stałe. Wydłużono też maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 30 miesięcy od złożenia wniosku (dotąd były to 24 miesiące). Doprecyzowano kwestie dotyczące kwalifikowalności kosztów, prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz statusu beneficjentów w przypadku współwłasności domu jednorodzinnego.

Dokładny opis zmian zawiera załącznik, który można pobrać pod artykułem. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku. Zainteresowani mogą się zalogować na stronie https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/ i  tam znajdą wszelkie informacje o programie.

INFOLINIA Programu Czyste Powietrze - numer (68) 419 69 49

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 29.07.2019 r.

W kolejnym dniu zajęć przygotowanych przez Bibliotekę Publiczną w ramach cyklu „Wakacji z biblioteką”, dzieci wzięły udział w warsztatach pt. ,,Wakacyjna ramka’’. W trakcie spotkania uczetnicy mieli okazję ozdobić wykonane własnoręcznie ramki tak, jak tylko mieli ochotę. Wykorzystali to tego celu bibułę, muszelki, koraliki, a także motylki. Aby ułatwić dzieciom wybór zdjęcia, które stanie się dopełnieniem przygotowanej przez nich pracy, na początku zajęć zrobiliśmy uczestnikom zdjęcie grupowe, które każdy dostał na zakończenie spotkania i mógł umieścić w swojej ramce. Taki pomysł na własnoręcznie wykonaną ramkę bardzo spodobał się dzieciom i ich rodzicom. Wprawdzie w sklepach znajdziemy mnóstwo tego typu produktów, jednak te, wykonane przez uczestników własnoręcznie, są unikatowe.

Podkategorie