Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Szlichtyngowie pozyskała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na przywrócenie gotowości bojowej samochodu pożarniczego - Autodrabina IFA. Jest to już kolejna w tym roku dotacja pozyskana przez tę jednostkę. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń społecznych. Wniosek o przyznanie tego dofinansowania OSP Szlichtyngowa złożyła 28 maja 2019 r.

Wniosek złożony przez OPS Szlichtyngowa został zaopiniowany pozytywnie i wsparty przez Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie bryg. Krzysztofa Piaseckiego i Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryka Maruszaka. Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.

My natomiast gratulujemy Prezesowi oraz strażakom z jednostki OSP Szlichtyngowa pozyskania kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność.

W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia br. nad jeziorem Lgińsko, na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Wschowa szkoliło się oraz wypoczywało czterdziestu pięciu młodych strażaków z terenu powiatu wschowskiego w tym ośmioro z terenu Gminy Szlichtyngowa. Uczestnicy biwaku byli w przedziale wiekowym 11-16 lat. Wszyscy są członkami Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych w swoich jednostkach.

Przez dziesięć dni młodzi „strażacy” brali udział w wielu ciekawych zajęciach m.in.: podchody obozowe, nauka znaków patrolowych i orientacji w terenie, ćwiczenia praktyczne w szybkim rozkładaniu namiotu, zwiedzanie okolic. Obozowicze mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i przeznaczeniem sprzętu znajdującego się w strażackim zestawie ratowniczym PSP R-1, a także istotnym elementem szkoleniowym była nauka udzielania pierwszej.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym, w tym także z podręcznym sprzętem gaśniczym. Ćwiczono budowę linii wężowych, zajmowanie stanowisk gaśniczych, alarmowe zwijanie węży, itp.

Nie zabrakło również wyjazdów na wycieczki; dzieci zwiedziły Parowozownie mw Wolsztynie , Poznański Rynek i Termy Maltańskie.

5 sierpnia obozowiczów odwiedził Komendant Powiatowy PSP we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie mdh. Andrzej Nowicki wraz z Członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Burmistrz Miasta mi Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Sława Cezary Sadrakuła. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami w zakresie organizacji obozu oraz jego zabezpieczenia na wypadek różnego rodzaju zdarzeń w tym anomalii pogodowych i pożarów.

Dziesięć dni przyjacielskiej atmosfery szybko minęły i nadszedł smutny i bardzo wzruszający czas rozstania. Na uroczystym apelu pożegnalnym rozdano wszystkim uczestnikom obozu pamiątkowe dyplomy i upominki.

Na organizację II Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Lginiu Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie zdobyła dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kosztach organizacji biwaku partycypowały również gminy, z których pochodzą młodzi strażacy.

GALERIA

 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rolnicy.

     Zapraszamy Państwa serdecznie na Powiatowo – Gminne Święto Plonów w Jędrzychowicach dnia 31 sierpnia 2019 roku podczas, którego będziemy mieli możliwość wspólnego świętowania zakończenia żniw – czasu wytężonej pracy. Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych będą prezentowane, podziwiane i doceniane owoce pracy rolników. Święto plonów daje nam możliwość spędzenia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Gorąco zapraszamy do wspólnego biesiadowania.

     Dożynki o godz. 15:00 rozpocznie msza św. w kościele p.w. św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach. Po mszy św. uroczysty korowód dożynkowy przejdzie na boisko sportowe. Po przywitaniu rolników, delegacji wieńcowych i zaproszonych gości rozpocznie się ceremonia wręczenia chleba. Program folklorystyczny zapewnią: Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca z Krzepielowa oraz chór „Lutnia” z Siedlnicy. W programie artystycznym zaprezentują się talenty wokalne i taneczne z terenu powiatu wschowskiego.

     Podczas Dożynek zostaną rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Szlichtyngowa i najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Wschowskiego. Zwycięski wieniec w konkursie powiatowym weźmie udział w konkursie na dożynkach wojewódzkich.

     Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką Jędrzychowic przygotowali konkurs na najpiękniejszą dożynkową dekorację posesji w sołectwie Jędrzychowice. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy posiadający posesje na terenie sołectwa Jędrzychowice po uprzednim dokonaniu zgłoszenia do konkursu. Na trzech laureatów tego konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     Gwiazdą wieczoru będzie zespół ERATOX prezentujący muzykę disco polo. Impreza zakończy się zabawą taneczną, którą poprowadzi DJ ROBS.

     Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji: prezentacja i degustacja produktów regionalnych (sery, pieczywo, miód, pieczarki, pierogi, wędliny, przetwory warzywne i owocowe), prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie, malowanie twarzy i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, pokaz sprzętu policyjnego, pokaz sprzętu strażackiego, pokaz sprzętu WOPR i RWS, pyszną darmową grochówkę, stoisko gastronomiczne z szerokim asortymentem.

Podkategorie