Dnia 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus oraz Wójt Gminy Głogów  - Bartłomiej Zimny podpisali wspólne stanowiska dotyczące:

- połączenia obwodnicy miasta Głogowa i Wschowy z obwodnicą miasta Szlichtyngowa, miejscowości Wilków, Górczyna i Jędrzychowice,

- budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 relacji Szlichtyngowa – Głogów.

Samorządy Gminy Szlichtyngowa i Gminy Głogów od wielu lat zabiegają o budowę obwodnic miast i wsi leżących w ciągu drogi krajowej nr 12.

Gmina Szlichtyngowa w 2013 roku przystąpiła do inicjatywy polegającej na ujęciu w „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz „Kontrakcie Terytorialnym” zadania pn.: „Rozbudowa korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12” wraz z budową obwodnicy miasta Szlichtyngowa. Zarówno w roku ubiegłym, jak i na początku roku bieżącego Gmina Szlichtyngowa wnioskowała o uwzględnienie w planach krajowych, w tym również w rządowym programie „100 obwodnic” budowy obwodnicy m. Szlichtyngowa.

W związku z tym, iż w ogłoszonym programie nie została uwzględniona budowa obwodnicy na terenie gminy Szlichtyngowa, jak również obwodnica miejscowości Wilków w Gminie Głogów włodarze gmin: Szlichtyngowa i Głogów, w trosce o poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców, podjęli wspólne starania zmierzające do uwzględnienia oraz realizacji ww. zadania w „Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Wspólnie stoimy na stanowisku, iż w kontekście planów budowy obwodnicy miasta Głogowa oraz Wschowy brak obwodnicy miejscowości Wilków w Gminie Głogów, miasta Szlichtyngowa oraz wsi Górczyna i Jędrzychowice, spowoduje to, że powstanie tzw. „wąskie gardło” na tak ważnym i ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 12, łączącej drogi ekspresowe S3 i S5 – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus. - Już na chwilę obecną obserwujemy wzmożony ruch samochodów ciężarowych, spowodowany właśnie tym, że drogą tą przemieszcza się tranzyt z S3 na S5.

W drugim stanowisku włodarze gmin, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów, ubiegają się o budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa - Głogów. Uciążliwość drogi krajowej przebiegającej przez nasze gminy dotyka najbardziej naszych Mieszkańców, zatem aby umożliwić im komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne przemieszczanie się, wraz z Wójtem Gminy Głogów wspólnie podjęliśmy inicjatywę o realizację tego zadania – mówi Jolanta Wielgus.

Stanowisko w sprawie budowy obwodnicy

Stanowisko w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza 01 marca 2020 r. na godzinę 12:15 do Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Poniżej zamieszczamy program uroczystości:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

SMS–owa usługa jest udostępniana niepełnosprawnym słuchowo za pośrednictwem stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niesłyszących

W aplikacji Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Operator numeru alarmowego przyjmie zgłoszenie wysłane wiadomością SMS, uzupełni je o informacje znajdujące się we wspomnianej bazie danych i przekaże do służb ratowniczych.

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/numeralarmowy112

W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach w nowym roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka i chemia odbywają się z wykorzystaniem nowego sprzętu dydaktycznego, który sprawia uczniom wiele radości i satysfakcji.

Uczniowie szkoły na lekcjach korzystają z pomocy dydaktycznych takich, jak: modele narządów wewnętrznych człowieka, lupy, mikroskopy, laptopy, kompasy, globusy, deszczomierze, modele atomów, zestaw do optyki, tablice pierwiastków, model układu słonecznego, atlas foliogramu, waga elektroniczna. Szkoła wzbogaciła się także o stoły do pracowni, stolik laboratoryjny, szafy do przechowywania preparatów, gablotę ekspozycyjną.

Pomoce cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Dzięki nim lekcje są o wiele ciekawsze. Nie jest zaskoczeniem, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach i  wręcz nie mogą doczekać się kolejnych. Uczniowie na lekcjach, pod czujnym okiem nauczycieli, wykonują doświadczenia i sprawdzają wyniki reakcji chemicznych, studiują tajemnice ludzkiej anatomii na specjalnych modelach oraz badają budowę komórek pod mikroskopem. 

Dzięki tym pomocom zawiłe i trudne zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych są łatwiejsze do zrozumienia.

Jak mówi Pani Marta Krawczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  JędrzychowicachIstotne jest to, że zainteresowanie nauką przedmiotów przyrodniczych zauważalnie wzrosło, a oceny z przedmiotów ścisłych również uległy poprawie.

Przypominamy, że pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupiono ze środków pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 67 753,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma EDUMAX z Grodziska Mazowieckiego.

GALERIA

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zaprasza Państwa w kolejną podróż. Tym razem 5 marca 2020 o godzinie 17.00 wybierzemy się do Afryki Środkowej do KONGA – gdzie pierwszymi mieszkańcami współczesnych obszarów byli Pigmeje. Swoimi wrażeniami z podróży podzieli się z nami Dominik Szmajda. Dominik Szmajda to podróżnik, który po trampingach po Azji przesiadł się na rower i w ten sposób odwiedził wiele afrykańskich krajów: Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Mali (2008/2009), Libia (2010), Czad i Kamerun (2011).

Swoje podróże wspomina tak:

“Najdłuższa z moich wypraw do lasów równikowych Afryki miała zupełnie nieoczekiwany przebieg. Miałem iść przez dżunglę 300 km, a w efekcie przebyłem 1100 km, tyle że wiosłując na maleńkim pontonie. Ale zanim do niego wsiadłem, przejechałem pół kraju na motorze, po czym niefortunnie spędziłem dwa tygodnie w charakterze zatrzymanego w siedzibie Parku Narodowego Salonga. Jednak najciekawsze z całego galimatiasu przeżyć było wysłuchanie historii życia kilku poznanych na szlaku Kongijczyków, jak np. Pichu, który dorobił się w Angoli pracując nielegalnie jako pielęgniarz na nocnych dyżurach w szpitalu, po czym stracił fortunkę w wyniku napadu w Kinszasie, więc udał się w interior Konga skupować suszone ryby, gdzie z kolei zakochał się w pewnej Pigmejce i… wystarczy. Reszta opowieści i przygód, jak choćby o realiach spływu łupinką po rzece Kongo, opowiem na prezentacji.”       

Źródło: http://tworczehoryzonty.pl/cat/podroze/szlichtyngowa/

Podkategorie