W dniu wczorajszym, tj. 31 lipca 2019 roku w „Parku Górczyńskim” zamontowanych zostało 6 nowych koszy na śmieci. Wymieniono stare, metalowe, przerdzewiałe kosze w „Parku Górczyńskim” wzdłuż ścieżek spacerowych na nowe, ponadto zamontowano nowe kosze przy niedawno powstałym placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Jeden kosz zamontowany został także przy nowo wybudowanej siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kowalewie.

Kosze zakupiono z budżetu Gminy Szlichtyngowa z myślą o utrzymaniu estetyki i porządku. Dostawcą była firma „PARKARIA” Mała Architektura z Cieszanowa. Wartość zakupu 7 koszy stanowi kwotę 2 300,10 zł. Montaż koszy wykonał Pan Paweł Piwowar z Kowalewa przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, za co serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że Mieszkańcy docenią wysiłek i przyczynią się do tego, aby o naszej gminie mówiło się, że jest gminą czystą i zadbaną, dlatego bardzo prosimy o niedewastowanie koszy na śmieci i dbanie o czystość.

GALERIA

Na terenie sołectwa Gola zakończyły się prace polegające na zakupieniu i zamontowaniu dwóch lamp solarnych oraz zamontowaniu oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.

Lampy ustawiono w drogach gminnych na działkach nr 147 i 134.

Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną i wiatrową. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej i bezwietrznej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą solarną typu hybryda, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, panela fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej.

Wykonawcą robót jest firma EL-TIM Pana Leszka Szymańskiego z Górczyny. Wartość montażu lamp solarnych to kwota 13.450,05 zł.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Gola na rok 2019.

Ponadto w pasie drogi gminnej – dz. nr 147 na istniejącym słupie energetycznym dowieszono oprawę oświetleniową. Zadanie to wykonała firma ENEA Oświetlenie sp. o.o., Rejon Oświetleniowy Kościan. Wartość prac to kwota 2.826,20 zł. Ww. prace wykonano w terminie do dnia 30 lipca br.

Zamontowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Galeria zdjęciowa

Dz. nr 147

Dz. nr 134

Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

KATALOG DO POBRANIA

Dnia 26.07.2019 r. na boisku sportowym „Orlik” w Szlichtyngowej odbył się I Memoriał im. Krzysztofa Grzywacza, współzałożyciela i prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” Szlichtyngowa.

Nocny turniej piłki nożnej rozpoczął się o godz. 20:30, a organizatorem był Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa.

Rywalizowano o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Przed przystąpieniem do zawodów członkowie drużyny młodzieżowej wraz z trenerem złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie śp. Krzysztofa.
Przed oficjalnym otwarciem turnieju, którego dokonała Burmistrz Jolanta Wielgus, uczczono minutą ciszy pamięć śp. Krzysztofa Grzywacza.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn:
- Urwisy z Kamiennej,
- Qupaj Team,
- Bezimienni,
- Przyjemniaczki,
- Gwardia Białołęka,
- Czopy na klej,
- Alboo,
- Zamysłowskie Cześki,
- Kwas deoksyrybonukleinowy,
- Prawie Oldboje.

Mecze w systemie każdy z każdym odbywały się w dwóch grupach. Zarówno mecze grupowe, półfinały jak i finał rozgrywane były w czasie 1 x 10 min.
Z grupy A do półfinałów awansowały następujące drużyny:
- z 1 miejsca - Czopy na klej
- z 2 miejsca - Gwardia Białołęka
Z Grupy B:
- z 1 miejsca – Przyjemniaczki
- z 2 miejsca - Alboo
Zarówno mecze półfinałowe i finałowy zakończyły się rzutami karnymi, które zadecydowały o klasyfikacji końcowej:
miejsce 1 – Czopy na Klej
miejsce 2 – Gwardia Białołęka
miejsce 3 – Alboo
miejsce 4 – Przyjemniaczki
miejsce 5 – Prawie Oldboje
miejsce 6 – Bezimienni
miejsce 7 – Zamysłowskie Cześki
miejsce 8 – Kwas Deoksyrybonukleinowy
miejsce 9 – Urwisy z Kamiennej
miejsce 10 – Qupaj Team

Na zakończenie zawodów odbyła się ceremonia wręczenia pucharów za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomów. Wręczono również nagrody dla najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza, nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika turnieju oraz nagrodę Fair Play, którą otrzymał sędzia zawodów.

Gratulujemy zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za liczne przybycie i kibicowanie.
Serdecznie podziękowania kierujemy do organizatorów z MKS „Orzeł” Szlichtyngowa za inicjatywę oraz za zorganizowanie turnieju, którego głównym celem było uczczenie pamięci wieloletniego działacza śp. Krzysztofa. Turniej był okazją do sportowej rywalizacji, wzajemnej integracji oraz spędzenia czasu na świeżym powietrzu w duchu sportowej rywalizacji.
Liczymy, że turniej wpisze się na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie naszej Gminy.

GALERIA

W związku z 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00, w celu upamiętnienia tego wydarzenia, na terenie Gminy Szlichtyngowa i całego województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

W związku z powyższym zostanie nadany sygnał alarmowy:

- ciągły dźwięk syreny trwający 1 min.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. Po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie - Warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.

Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie walcząc za nasz kraj.

Podkategorie