"Młodzież zapobiega pożarom" - pod takim hasłem odbyła się 20 lutego 2020 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej kolejna edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych wśród uczniów szkół podstawowych I grupa - klasy IV-VI oraz II grupa - klasy VII-VIII . W tym roku w turnieju udział wzięło 22 uczniów, reprezentantów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "INKI” w Starych Drzewcach.

W otwarciu imprezy uczestniczyli Jolanta Wielgus – Burmistrz Miasta i Gminy, Krzysztof Piasecki-Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Andrzej Nowicki - Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP we Wschowie,  kapitan pożarnictwa p. Rafał Wesołowski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Zenon Chrząstowski - Komendant Miejsko-Gminny OSP, Marcin Dederek - Prezes OSP Szlichtyngowa, Monika Leisner-Paliwoda - Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz opiekunowie uczniów tj. nauczycieli szkół: Pani Joanna Jancz, Pan Dariusz Janus, Pan Jarosław Orliński. Turniej składał  się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Aby przejść do kolejnego etapu należało rozwiązać test składający się z 25 pytań i znaleźć się w gronie 5 najlepszych, w każdej grupie wiekowej.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych i finału ustnego wyłoniono zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy reprezentować będą Gminę podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbędą się dnia 20 marca 2020 r. w KP PSP we Wschowie

Wyniki eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. IV - VI
I miejsce Alicja Kłosowska
II miejsce Ewa Bielawska
III miejsce Jakub Zalisz

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. VII - VIII,
I miejsce Agata Borowska
II miejsce Karol Winiarski
III miejsce Aurelia Nowak

Zarówno zwycięzcy jaki i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w turnieju, w którym wykazali się niezwykłą wiedzą na temat ochrony pożarowej. Gratulujemy laureatom, życzymy powodzenia w kolejnych etapach turnieju.

GALERIA

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.

50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie przyrzekali sobie: „miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską”, które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne. Przez te wszystkie lata, w których na pewno nie zabrakło ani chwil dobrych, obfitujących w sukcesy, ani też chwil trudnych, którym niejednokrotnie towarzyszyły łzy i cierpienie, trwali razem, nierozłącznie, w trosce o spokój domowego ogniska, o dobre wychowanie dzieci.

Dnia  19 lutego 2020 roku w Szlichtyngowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, którzy obchodzili „Złote Gody”. Tak piękny jubileusz w naszej Gminie obchodziło 6 par: Sabina i Stefan Andrzejewscy, Maria i Marian Blokowie, Janina i Tadeusz Gapysowie, Krystyna i Mieczysław Mackiewiczowie, Irena i Jan Nowakowie oraz Wanda i Jan Stankowiakowie.

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, przyznał naszym Szanownym Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Mają one kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Dekoracji par małżeńskich dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus  w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuty Pakuła i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - Agnieszki Skurjat.

Z wielkim szacunkiem patrzyliśmy na pary, które przez ponad 50 lat trwają w swoim związku, wspierając się wzajemnie w dobrych i złych chwilach swojego życia, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Ten piękny jubileusz był także okazją, aby zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć wstecz na to, co udało się osiągnąć i przeżyć.

Przy symbolicznej lampce szampana oraz poczęstunku nie zabrakło toastów i życzeń, a także ciepłych słów i wspomnień ze strony Jubilatów.

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza 01 marca 2020 r. na godzinę 12:15 do Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Poniżej zamieszczamy program uroczystości:

W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach  jest prowadzona akcja POMAGANIE PRZEZ UBIERANIE, do której włączyły się również najmłodsi - czyli dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Z pomocą działającego w szkole wolontariatu oraz przy współpracy rodziców i nauczycieli, chcemy pomagać innym. Dlatego społeczność uczniowska włączyła się w akcję, której celem jest niesienie pomocy.

Porządkując swoją szafę nie wiesz co zrobić z niepotrzebnymi elementami garderoby? Przede wszystkim niczego nie należy wyrzucać. Twoje ubrania i obuwie, mogą pomóc potrzebującym. Odzież, którą uznajemy za niepotrzebną będziemy mogli zapakować do przyszykowanych przez nas worków.

Głównym założeniem działalności „Pomaganie przez ubranie” jest wsparcie finansowe fundacji charytatywnych, do których trafią pieniądze wygenerowane z zawartości przesłanego worka. Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są dokładnie sortowane i dzielone na 200 kategorii asortymentowych. Następnie są sprzedawane do krajów, takich jak Pakistan, Afganistan, Ukraina, Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Tanzania, Uganda, Indie, w których mniej zamożnych osób nie stać na zakup nowej odzieży i obuwia. Wygenerowane środki finansowe zostaną przekazane na pomoc podopiecznym wskazanej fundacji charytatywnej.

 

Koordynator akcji :Ewa Szpatowicz

Dnia 13.02.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie w ramach comiesięcznych spotkań z podróżnikami gościła pana Artura Wysockiego, który opowiedział o swojej podróży do Mongolii. Była to wyjątkowo niebezpieczna eskapada, ponieważ duże odległości pomiędzy osadami ludzkimi, -50 stopni Celsjusza i silny wiatr nie ułatwiały rowerowej wyprawy po zaśnieżonych stepach. Podróżnik opowiadał również między innymi o tym, jakie mięso nie zamarza w tak niskich temperaturach, jak przetrwać w tak ekstremalnych warunkach a przede wszystkim jak przygotować się do tego typu wyprawy.   

Organizatorzy: Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Inicjatywa dofinansowana ze środków Gminy Szlichtyngowa Mecenas: Bank Spółdzielczy we Wschowie

Wsparcie: Piekarnia Gierczak

GALERIA

Podkategorie