„W moim ogrodzie spełniają się marzenia”- to nazwa projektu, który napisało i dzięki dofinansowaniu Fundacji PKO Bank Polski realizować będzie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach. Umowa pomiędzy Bankiem a Stowarzyszeniem została podpisana w czerwcu 2019 r., natomiast wszelkie prace będą realizowane w okresie od lipca do października 2019 r i obejmą swoim działaniem mieszkańców Jędrzychowic i Kowalewa, ze szczególnym udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.
Projekt został napisany w trosce o zapewnienie miejsca przyjaznego mieszkańcom a także uczniom szkoły, w którym mogliby odpocząć i spędzić miło czas.
W ramach projektu zostanie zrewitalizowany nieużytkowany teren przy szkole podstawowej. Prace będą polegały na wyrównaniu terenu, posadzeniu drzewek owocowych i roślin ozdobnych, a także wykonaniu ogrodzenia. Na tak przygotowanym terenie postawione zostaną ławki, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Miejsce to będzie też służyć uczniom szkoły jako „zielona klasa” w ciepłe dni roku szkolnego, bowiem w projekcie ujęto zakup dwóch ruchomych tablic szkolnych. W miesiącu wrześniu i październiku zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
Pozyskana kwota dofinansowania z Fundacji PKO Bank Polski to 15.200 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 18.500 zł. Wkład własny Stowarzyszenia w realizację projektu to praca wolontariuszy.

 

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  W ramach tego projektu szkoła została już podłączona do sieci o symetrycznej prędkości min. 100 Mb/s. Usługi te są świadczone nieodpłatnie. Obecnie trwa remont pomieszczenia pracowni komputerowej. Z budżetu szkoły zostały zakupione nowe zestawy komputerowe z systemem Windows 10 Professional na 12 stanowisk uczniowskich i jednym dla nauczyciela, których wartość wynosi 26.551,01 zł. Dzięki nowemu systemowi na komputerach uczniowskich działa min. Scratch oraz wszystkie programy edukacyjne.

 

We wtorek 23.07.2019 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej dzieci mogły się udać w podróż z Bolkiem i Lolkiem po byłych i obecnej stolicy Polski. Po wysłuchaniu legend o Gnieźnie, Krakowie i Warszawie, miały okazję wykonać ilustracje, które obrazowały ich treść. W dalszej części zajęć, uczestnicy musieli wejść do jamy smoka, by następnie po śladach smoczych zdobyć ,,Smoczy medal’’. Na koniec zajęć dzieci wykonały swoje własne smoki.

GALERIA

W okresie letnim Klub Senior+ organizuje wiele różnych form spędzania czasu. To między innymi podczas  spacerów i wycieczek rowerowych Seniorzy podziwiają piękny krajobraz naszego regionu. Aktywnie spędzany jest również czas w Otwartej Strefie Aktywności Fizycznej w Parku Górczyńskim. Szlichtyngowscy Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Klub Senior+.

GALERIA

 W dniu dzisiejszym rozpoczęło się podłączanie do sieci światłowodowej Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. Prace rozpoczęły się od ułożenie światłowodu wzdłuż miejscowości w pasie drogi powiatowej. Wykonawca prac jest firma SDB AGRO-EKO z Karpicka. Inwestycja wykonywana jest w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) realizowanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową „NASK”- Państwowy Instytut Badawczy. Projekt OSE wystartował w roku szkolnym 2019/2020 i jest siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Światłowód umożliwi korzystanie uczniom z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które chcą stworzyć publiczną sieć telekomunikacyjną dająca do 2020 r. każdej z 19 500 polskich szkół dostęp do szeroko pasmowego internetu.

Korzyści jakie niesie ze sobą ten program to:

  • bezpłatny dostęp do Internetu przez 10 lat,
  • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
  • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci- OSE,
  • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Podkategorie