Z okazji „Dnia pisma ręcznego” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy wraz z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie ogłosiły gminny konkurs polegający na przepisaniu pismem ręcznym dowolnie wybranego fragmentu utworu literackiego.  W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń z  klas I-VIII ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szlichtyngowa. Ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów okazało się, że sztuka starannego i estetycznego pisania jest tematem  ciekawym i godnym uwagi. Ze złożonych prac, których było ponad czterdzieści,  komisja konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria – Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

I miejsce –Alicja Hiszpańska - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

II miejsce – Alicja Walaszczyk - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie 

III miejsce - Oliwia Jurek - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

Wyróżnienia:

Martyna Żmuda – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Martyna Wesołowska - SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Kategoria – Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

I miejsce–Natalia Bartkowiak -SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

II miejsce – Dominika Sokołowska - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

III miejsce –Emilia Kudyba -  SP w Jędrzychowicach

 Wyróżnienia:

Karolina Flieger – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach

Julia Kałużna - SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie

Wiktoria Wardecka - SP w Jędrzychowicach

Laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione zostały obdarowane nagrodą książkową, natomiast każdy uczestnik otrzymał dyplom z podziękowaniem za udział.

GALERIA

W dniu 25 stycznia 2020r. w Centrum Kulturalno - Sportowym w Witoszycach (pow. górowski) odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd. Organizatorem konkursu byli: Zespół - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”. Sponsor strategiczny OSI POLAND FOODWORKS w Chróścinie. Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie brali udział w tym konkursie.

Szkołę Podstawową w Szlichtyngowie reprezentowała Kinga Onufrej z klasy IIIb, która śpiewała kolędę „Blask nad Judeą, natomiast klasy starsze reprezentował uczeń klasy VIIb Hubert Wernicki, który zaśpiewał pastorałkę „Cudowny piękny świat”.

W konkursie brali udział uczniowie z 21 placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali i w nagrodę otrzymali pamiątkowe pluszaki. Dziękujemy organizatorom za poczęstunek, miłą atmosferę i piękną, pomysłową dekorację.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza serdecznie uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie plastycznym „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Uczestnicy konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) przygotowują pracę rysunkową lub malarską o Żołnierzach Wyklętych w formacie A4 lub A3 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem).

Prace należy nadsyłać do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej do dnia 26 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej podczas gminnych uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Regulamin konkursu

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jędrzychowicach odbędzie się Zebranie Wyborcze.

Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XV/118/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.

Zarządzenie nr 18/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Jędrzychowice.

Podczas tegorocznych ferii, które przypadły w dniach od 29 stycznia do 7 lutego, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, przy współudziale i ogromnym zaangażowaniu miejscowego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Wsi, zapewniła wszystkim uczniom różnorodne formy aktywności oraz możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Były to wyjazdy, warsztaty i zajęcia sportowe.

Pierwszego dnia zorganizowany został wyjazd na głogowskie lodowisko, gdzie dzieci miały okazję nabyć i podszkolić umiejętności jazdy na łyżwach. W tym samym czasie dla młodszej grupy w szkole zorganizowane zostały warsztaty wyrobu rzeźby z gliny.

Podczas następnego dnia starsza młodzież działająca w ramach projektu „Równać szanse” pojechała na wycieczkę do Muzeum Ziemi Wschowskiej, podczas której dowiedziała się m.in., że wschowskie legendy mają wiele wspólnego z historią Jędrzychowic i Kowalewa. To spotkanie z historią wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, która z zaciekawieniem słuchała informacji na temat zbiorów muzealnych  i zabytków. Na zakończenie wycieczki na uczestników czekał poczęstunek we wschowskiej pizzerii.

W ramach kolejnych zajęć, w szkole gościła instruktorka fitness Pani Iza, która przeprowadziła zajęcia ruchowe. Przez ponad godzinę młodzież pracowała nad poprawą kondycji fizycznej. Po zajęciach sportowych czekały na wszystkich zajęcia plastyczne, podczas których wykonano bardzo ciekawe i oryginalne zakładki do książek. Nie obyło się bez poczęstunku, o który zadbała nasza absolwentka Alicja.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, więc i ferie minęły raz dwa.  Było to czas spędzony bardzo aktywnie, gdzie nie było czasu na nudę. Każdy mógł wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach, spróbować czegoś innego, odkryć w sobie nowe talenty i umiejętności.

Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznych ferii - rodzicom, nauczycielom,  osobom ze stowarzyszenia, jak również osobom, wspierającym nas przy ich realizacji - składamy serdeczne podziękowania.

Podkategorie