Stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach pozyskało dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse na realizację projektu pn. „Rozwinąć Skrzydła Motyla” w wysokości 7.490 zł.
W konkursie złożonych zostało 313 wniosków z całej Polski. Decyzją komisji dofinansowanie uzyskało 97 projektów z 16 województw. Z terenu województwa lubuskiego dofinansowanie otrzymało 5 projektów, w tym projekt naszego Stowarzyszenia.
Uczestnicy projektu będą realizowali zajęcia nastawione na zacieśnienie więzi ze środowiskiem, w którym mieszkają, na poznanie jego historii, zainteresowaniu ludźmi i miejscami dla nich bliskimi. Poprzez swoje działania włączą do swojej pracy zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców. W ramach projektu zgromadzone zostaną historie opowiedziane przez najstarszych mieszkańców, organizowane będą konkursy.
Najważniejszym działaniem będzie samodzielne stworzenie filmu promującego projekt oraz stworzenie mini galerii z fotografiami. Jednocześnie projekt będzie promował zdrowy styl życia - młodzież zorganizuje rajd rowerowy, na który zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Ponadto na warsztatach młodzi mieszkańcy Jędrzychowic i Kowalewa nauczą się piec słodkości, którymi podzielą się z mieszkańcami. W ramach akcji „Podaruj mi kawałek słońca” zwykłe doniczki zamienią w piękne dzieła sztuki i zasadzone zostaną w nich kwiaty.
Serdecznie gratulujemy i przypominamy, że stowarzyszenie to w tym roku pozyskało także dofinansowanie w wysokości 15.200 zł z Fundacji PKO Bank Polski na projekt pn. „W moim ogrodzie spełniają się marzenia”.

Dnia 19 listopada 2019 r. w sali Świetlicy Wiejskiej w Zamysłowie, po przeprowadzonej próbie, odbyła się skromna uroczystość z okazji I rocznicy utworzenia Chóru Kościelnego „Magdalenki” w Zamysłowie.

W uroczystości uczestniczyły Panie tworzące chór oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus, Proboszcz Parafii w Szlichtyngowie ks. Jan Sobolewski oraz Pani Sołtys Wioletta Jakubiak.

Chór ćwiczy pod batutą Pana Adama Kręca, a swoją nazwę zainspirował od Patronki Kościoła Filialnego w Zamysłowie św. Marii Magdaleny.

Jak podkreślają Panie z chóru - najpiękniejsze w ich chórze jest to, że mogą się spotkać, wspólnie spędzić czas i pośpiewać, a wszystkich ich łączy ogromna pasja i radość śpiewania. Podkreślić należy to, że chór ma naprawdę ambitny repertuar. Początkowo wykonywane były utwory sakralne. Z czasem także inne, m.in. patriotyczne i okolicznościowe. Chór się rozwija i dla wszystkich Pań jest szalenie ważny w życiu. Obecnie w swoim repertuarze Panie mają ponad 150 utworów.

Śpiewy, które wykonuje chór, to efekt ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia wielu osób, które pomimo własnych zajęć i obowiązków, znajdują czas na to, aby wspólnie popracować nad rozszerzeniem repertuaru i doskonaleniem umiejętności śpiewu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. Proboszcza Jana Sobolewskiego, który zainicjował tę przepiękną inicjatywę oraz do Pana Adama Kręca – dyrygenta chóru, jak również do samych Pań tworzących chór za ich ogromy zapał i zaangażowanie.

Podkreślić trzeba to, że Chór „Magdalenki” z Zamysłowa swoim śpiewem uświetnia także uroczystości gminne. Przypomnieć należy, że „na deskach sceny” przed szerszą publicznością debiutował podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w styczniu tego roku.

Z okazji I rocznicy utworzenia chóru „Magdalenki", składamy wyrazy uznania za wspaniałą pracę pod profesjonalnym kierunkiem artystycznym. Wszystkim członkiniom chóru życzymy dużo zdrowia, niesłabnącego zapału do muzykowania i wielu sukcesów.

 

,,Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości,
czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki’’.

(– Św. Bazyli Wielki)

W związku z wykryciem u dzika znalezionego w okolicach Tarnowa Jeziornego w powiecie wschowskim wirusa afrykańskiego pomoru świń, dzisiaj – 19 listopada 2019 r. - w budynku świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus, poza członkami zespołu uczestniczyli: przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Wschowie – Pan Andrzej Andrusiak, Radni Rady Miejskiej w Szlichtyngowej, Sołtysi, Łowczy, przedstawiciel Lasów Państwowych.

W trakcie spotkania Pani Burmistrz poinformowała o posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyły się w dniach 14 i 15 listopada 2019 r. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Wschowie omówił działania podjęte w celu walki z ASF, a także podjęte działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Podkreślił, że w tym celu istotne jest współdziałanie wielu służb i instytucji.

Obecnym na spotkaniu Sołtysom przekazano materiały informacyjne o ASF celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń, aby informacja ta dotarła do jak największej liczby mieszkańców.

Zaapelowano również o zachowanie wzmożonej ostrożności i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Afrykański pomór świń to choroba wirusowa. Chorują na nią świnie oraz dziki. Choroba nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Weterynarii należy pamiętać, że w lesie: nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych, należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików  oraz nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zamieszczono tam mapę ognisk oraz obszarów objętych restrykcjami, program bioasekuracji oraz szczegółowe informacje dla hodowców, przedsiębiorców, lekarzy weterynarii, myśliwych oraz leśników.
Poniżej w materiałach do pobrania znajduje się informacja dotycząca sposobu postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika oraz ulotka informacyjna i ulotka dotycząca bioasekuracji.

Materiały do pobrania:

W dniu 15.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma PUB BRUKPOL s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich. Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019 – 2021, a jej wartość wynosi: 2 373 900,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Szlichtyngowa pozyskała w tym roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 332 368,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

  • w I etapie wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie inwestycji, w tym: pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych ul. Ogrodowej i Pułaskiego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Pułaskiego, oraz wymiany sieci wodociągowej, decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic, zgoda na zmianę stałej i czasowej organizacji ruchu oraz inne prawem wymagane dokumenty, w terminie do 30.06.2020 r.
  • w II etapie przebudowana będzie droga gminna - ulica Pułaskiego w terminie do 15 grudnia 2020 r. oraz droga gminna - ulica Ogrodowa w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Podkategorie