Już po raz ostatni w tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty gościła podróżnika. Tym razem uczestnicy spotkania udali się w podróż na Karaiby i dalej przez Pacyfik z żeglarzem Panem Markiem Kramarczykiem. Podróżnik opowiadał m. in. o tym jak złapał pierwszy jacht na stopa, jak wygląda praca na jachcie, dlaczego niemal cała populacja Żółwi z Galapagos została zjedzona przez żeglarzy. Wszystko to zostało dopełnione zdjęciami z miejsc, do których mało kto ma okazję zajrzeć.

GALERIA

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Inicjatywa dofinansowana ze środków Powiatu Wschowskiego oraz Gminy Szlichtyngowa

Mecenas: Bank Spółdzielczy we Wschowie

Partner: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie przygotowała lekcję biblioteczną „Symbole narodowe” dla grupy pięciolatków z Samorządowego Przedszkola im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowie. Dzieci zapoznały się fragmentami książek „W krainie Orła Białego”, „Nasza paczka i niepodległość” oraz poznały legendę o powstaniu pierwszej stolicy Polski. To właśnie z nich dowiedziały się kiedy i gdzie powstał nasz hymn narodowy, jak należy zachowywać się podczas jego śpiewania oraz z jakimi wydarzeniami związane jest obchodzone przez nas święto 11 listopada. W kolejnej części zajęć dzieci uczyły się „Katechizmu młodego Polaka”, rozwiązywały krzyżówkę patriotyczną a na sam koniec zajęć wykonały wąsy Piłsudskiego.

GALERIA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy – wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji zostaje wydłużony do dnia 29 listopada 2019 r.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Podstawa prawna – § 13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

W dniu 13 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowie gościliśmy wolontariuszkę i opiekunkę zwierząt, działającą przy fundacji „Dalmatyńczyki w potrzebie” panią Anetę Werwińską. Na spotkanie przyszli również uczniowie klasy Vb ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie. Dzieci miały okazję dowiedzieć się w jakich okolicznościach zwierzęta trafiają do fundacji, w jakich warunkach obecnie żyją, jak wygląda praca wolontariusza. Uczniowie przekazali na rzecz fundacji przyniesione przez siebie niepotrzebne koce, ręczniki oraz przekąski, które pomogą przetrwać zwierzętom okres zimowy.

GALERIA

11 listopada w Szlichtyngowej obchodzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Szlichtyngowie Mszą św. celebrowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Proboszcza Jana Sobolewskiego. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na rynek, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów. Po odśpiewaniu hymnu Polski oraz uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa  Stanisław Łynko, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szlichtyngowej druh Wiesław Karaś oraz sołtys wsi Wyszanów Wioleta Adamczyk. W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożyły Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk oraz radna Powiatu Wschowskiego Halina Szuman. W imieniu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie wiązankę złożył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Ciesielski. Następne wiązanki złożyły delegacje: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej oraz Gromady Zuchowej „Mali Tropiciele” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie. Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwracając się do Mieszkańców podkreśliła pamięć o bohaterach walk o niepodległość, uczestników powstań i wojen, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Pamięć o nich nie przemija, o czym świadczy udział dzieci i młodzieży w różnych konkursach patriotycznych, w których uczniowie szkół gminy Szlichtyngowa odnoszą sukcesy.

     Dzięki ogromnemu wysiłkowi, walce i ofierze krwi wielu pokoleń Polaków, dziś możemy cieszyć się upragnioną przez nich wolnością i manifestować swoją miłość oraz przywiązanie do Ojczyzny – Polski oraz do naszej Małej Ojczyzny, naszej Gminy Szlichtyngowa. O zaangażowaniu mieszkańców w życie naszej społeczności świadczy ich udział i aktywność w działających na terenie gminy Szlichtyngowa stowarzyszeniach, klubach sportowych, organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich.

Doskonałym przykładem są jednostki OSP, które stały się liderem w pisaniu i aplikowaniu o środki zewnętrzne. Łącznie jednostki OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Stare Drzewce i OSP Wyszanów w tym roku pozyskały dodatkową kwotę na swoją działalność  w wysokości ponad 130 tys. zł. Sprzęt zakupiony z tych środków poprawi bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców gminy oraz usprawni akcje ratunkowe.

Podczas uroczystości strażacy prezentowali czeki otrzymane z rąk Wojewody Lubuskiego z kwotą otrzymanego dofinansowania w ramach programu rządowego „Mały strażak” – OSP Gola 19.107,00zł, OSP Wyszanów 19.665,00zł. Ze środków tych zakupiony zostanie potrzebny sprzęt i umundurowanie.

Pani Burmistrz podziękowała Prezesom oraz druhom ochotnikom z jednostek OSP za zaangażowanie w pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności ze środków zewnętrznych. Pogratulowała determinacji i skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Przedstawienie słowno-muzyczne przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach. Po zakończeniu uroczystości tradycyjnie już zebrani udali się do świetlicy miejskiej, na pyszną grochówkę.

GALERIA

Podkategorie